Kennisbank

Alles over de licentieovereenkomst

Misschien heb jij als ondernemer wel intellectuele eigendomsrechten op een idee, een uitvinding of een merk. Je kunt deze rechten volledig zelf exploiteren, maar je hebt ook de mogelijkheid om de rechten ‘uit te lenen’ aan andere bedrijven of partijen. Dit brengt mogelijk meerdere voordelen met zich mee, zoals meer naamsbekendheid en het vergroten van de markt voor jouw product. Het uitlenen van je intellectuele eigendomsrechten wordt geregeld in de licentieovereenkomst. In dit artikel vertellen we je hier alles over!

Wat is de licentieovereenkomst?

In een licentieovereenkomst kun je de rechten op jouw intellectueel eigendom uitlenen. Als ondernemer kun je namelijk licenties verstrekken. Je bent een licentiegever als je een licentie verstrekt en een licentienemer als je een licentie ontvangt. In ruil voor een vergoeding mogen andere bedrijven of partijen gebruik maken van jouw intellectuele eigendomsrechten. Bij intellectueel eigendom moet je denken aan octrooirechtenmerkrechten of bijvoorbeeld domeinnamen. Als je als ondernemer besluit een licentie te verstrekken, is het heel belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Je wil namelijk niet dat de licentienemer bepaalde dingen doet met jouw intellectueel eigendom waar jij helemaal niet op zit te wachten. Zo wil je duidelijke afspraken hebben als er inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten. In een licentieovereenkomst zet je alle afspraken op papier en bepaal je grenzen van wat de licentienemer mag doen.

Voorbeeld: de licentieovereenkomst van het spel Rocket League

Ook bij online spellen kan een licentieovereenkomst belangrijk zijn. Het spel Rocket League eist bijvoorbeeld van haar gebruikers dat zij de overeenkomst accepteren. Dit komt omdat je als gebruiker gebruik maakt van de software en de intellectuele eigendomsrechten van Psyonix, de maker van Rocket League. Je betaalt namelijk niet voor het eigendom van de software en de intellectuele eigendomsrechten als je het spel koopt, maar voor het recht op het gebruik hiervan. Met de licentieovereenkomst wordt geregeld dat Rocket League alle rechten behoudt.

De voordelen van een licentieovereenkomst

Een licentieovereenkomst kent verschillende voordelen voor jou als ondernemer. Door buitenlandse bedrijven of partijen de beschikking te geven over jouw intellectueel eigendom, kan je de markt van je product uitbreiden. Er zullen immers meer mensen in contact komen met jouw product. Daardoor zal een licentieovereenkomst waarschijnlijk ook je naamsbekendheid vergroten. Bovendien kan je winst maken zonder er al te veel moeite voor te doen. Afhankelijk van de afspraken, kun jij namelijk een percentage van de winst of omzet krijgen. Tegelijkertijd blijf je gewoon de eigenaar van je intellectuele eigendom. Dat zorgt ervoor dat je nog steeds kan bepalen wat je met je octrooi, merk of domeinnaam wil doen. Ideaal toch?

Een duim

Twee verschillende soorten licenties

Er zijn twee verschillende soorten licenties: de exclusieve en de niet-exclusieve licentie. Bij de exclusieve licentie geef je de licentienemer het alleenrecht van je intellectuele eigendom. Hierdoor mag jij er als ondernemer gedurende de looptijd zelf geen gebruik van maken en bovendien niet dezelfde licentie verstrekken aan andere partijen. Bij de niet-exclusieve licentie kan je aan meerdere partijen een licentie geven en mag je zelf ook nog gebruik maken van je intellectuele eigendom.

Een licentieovereenkomst opstellen

Bij het opstellen van een licentieovereenkomst hebt je ‘contractvrijheid’. Dit betekent dat je helemaal vrij bent om zelf te bepalen wat er in jouw licentieovereenkomst moet staan. Desondanks is het wel handig bepaalde afspraken sowieso op te nemen in de overeenkomst.

Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld:

 • De namen van alle deelnemende partijen. 
 • Het type licentie dat wordt verstrekt. 
 • Een duidelijke beschrijving van de rechten. 
 • De looptijd van de licentieovereenkomst. 
 • Het toepassings- en gebruiksgebied.
 • De vergoeding.
 • Geschillenbeslechting bij inbreuk op jouw intellectueel eigendom. 

Vanwege de contractvrijheid mag je niet alleen zelf bepalen wát je in jouw licentieovereenkomst zet, maar ook in welke vorm en onder welke voorwaarden. Zo kunnen jullie zelf de looptijd afspreken van jullie licentieovereenkomst.

De vergoeding voor jouw licentie

In ruil voor het uitlenen van jouw intellectuele eigendomsrechten krijg je een vergoeding. Dit kan op verschillende manieren:

 • Een eenmalig bedrag.
 • Een afgesproken periodiek bedrag (bijvoorbeeld per maand of per jaar).
 • Door een overeenkomst op ‘prestatiebasis’. Dit houdt in dat een licentienemer een bepaald bedrag betaalt als een bepaalde prestatie wordt gehaald.
 • Door middel van royalty’s.

Bij royalty’s ontvang je een deel van de omzet of winst die de licentienemer maakt door jouw intellectuele eigendom te gebruiken. Meestal kies je voor royalty’s als het succes van het product nog onzeker is. Daarom wordt deze constructie vaak gebruikt door bijvoorbeeld schrijvers en kledingontwerpers.

Geld

Geschillenbeslechting

Soms kan het gebeuren dat de licentienemer zich niet aan de afspraken houdt en inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten. Daarom is het handig om een bepaling op te nemen over geschillenbeslechting. Dit zorgt er namelijk voor dat het duidelijk is wat jullie moeten doen bij een inbreuk op jouw rechten. Een dergelijke bepaling kent twee belangrijke punten: de forumkeuze en de rechtskeuze. De forumkeuze legt vast welke rechter bevoegd is om te bepalen over geschil dat is ontstaan door de inbreuk. Dit gaat vooral over de plaats waar de rechtbank is gelegen. De rechtskeuze bepaalt welk recht wordt gebruikt bij de geschillenbeslechting. Meestal is dit Nederlands recht, maar hierover kan twijfel zijn als je zaken doet met buitenlandse partijen. Door de rechtskeuze vast te leggen, bestaat hierover geen twijfel.

Tot slot (aanrader)

Een licentieovereenkomst is specifiek en gedetailleerd. Het is daarom aan te raden dit door een specialist te laten doen. Bij Firm24 willen we graag helpen. Wij bieden een licentieovereenkomst op maat die wordt gemaakt door een contractgenerator. Daarnaast bieden wij een op maat gemaakte licentieovereenkomst die wordt opgesteld door een jurist. Wij stellen een eerste versie op, waarna er een feedbackronde plaatsvindt. Daarna zullen we de finale versie opstellen. Geïnteresseerd? Klik dan hier!

Gepubliceerd op 22 februari 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24