Kennisbank

Een borgstellingsovereenkomst - hoe werkt dat?

Als je aan iemand geld uitleent, verwacht je dit op een gegeven moment weer terug te krijgen. Maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren waardoor je het geld toch niet meer terugkrijgt. Om het risico te beperken dat jij met een openstaande vordering blijft zitten, kan je extra zekerheid krijgen door een borgstelling bij een geldleenovereenkomst. Een derde stelt zich dan borg voor de terugbetaling van de lening. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de borgstelling bij een geldleenovereenkomst.

 

Wat is een borgstelling?

Een borgstelling geeft extra zekerheid voor een schuldeiser. Als je namelijk een borg stelt, heb je extra zekerheid dat een afspraak wordt nagekomen. Maar hoe werkt dat dan? 

Stel, iemand leent geld van jou. Degene die geld leent haalt een derde partij erbij. Die partij staat dan garant voor de terugbetaling van de lening. De geldleningsovereenkomst krijgt zo wat extra kracht. Als degene die het geld heeft geleend jou om een of andere reden niet betaalt, doet die derde partij dat voor hem of haar. Jij krijgt als schuldeiser op deze manier alsnog je geld terug. Als de schuldenaar dus de overeenkomst niet nakomt, doet de derde partij dat voor hem of haar. 

Ook andersom is mogelijk. Jij bent DGA van een onderneming en wilt vanuit de BV een bedrijfspand huren. Je kunt als DGA dan garant staan voor de huur van het bedrijfspand. Als de onderneming de schuld niet nakomt, kan de huurbaas het huurbedrijf op jou als DGA verhalen.

Voor schuldeisers is een borgstelling dus erg handig omdat zij zeker weten dat hun lening netjes wordt terugbetaald. Voor schuldenaars geeft het ook extra kansen om toch een overeenkomst aan te kunnen gaan.

De betekenis van “borgsteller”

Een overeenkomst is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Tot op zekere hoogte weet je wat de financiële situatie van de ander is, maar je moet er maar op vertrouwen dat de andere partij (de schuldenaar) je ook daadwerkelijk gaat betalen. Om het risico te beperken kan je dus gebruikmaken van een borgstelling.

Maar wie is nou de “borgsteller”? De borgsteller is de partij die garant staat voor een ander. Het is dus niet degene die zelf het geld heeft geleend. De borg is eigenlijk een plan B voor het geval dat degene die het geld heeft geleend, dit niet meer kan terugbetalen. In de praktijk is dit vaak een bestuurder of DGA (directeur groot aandeelhouder)van een bedrijf die zich dan borg stelt voor de schuld van zijn eigen bedrijf.

Zakelijke borgtocht en particuliere borgtocht

Zowel bedrijven als particulieren kunnen de borg zijn. Het is een zakelijke borgtocht als de borg de overeenkomst aangaat vanuit de onderneming waarvan hij of zij bestuurder of meerderheidsaandeelhouder is. Dan is het bedrijf borgsteller van de verbintenis van de schuldenaar. 

Maar, het is ook mogelijk om als particuliere borgsteller garant te staan voor de schuld van de schuldenaar. Bij een particuliere borgstelling neemt een natuurlijk persoon de verantwoordelijkheid op zich om garant te staan voor een bepaalde schuld. Als het gaat om een particuliere borgtocht zijn er extra wettelijke regels van toepassing om de borg extra te beschermen:

1. Een schriftelijke overeenkomst van borgtocht

  • Om een geldige particuliere borgstelling te regelen, moet er een schriftelijke borgstellingsovereenkomst worden opgesteld.

2. Bedrag en voorwaarden

  • Ook moet er in deze schriftelijke borgstellingsovereenkomst duidelijk worden vastgelegd tot welk bedrag een borgsteller maximaal kan worden aangesproken en wat de voorwaarden hiervan zijn.
  • Als dit niet wordt gedaan, kan de borgstelling vernietigbaar zijn. 

3. Akkoord van de partner van de borg

  • Heeft de particuliere borg een partner? Dan moet deze ook de overeenkomst van borgtocht ondertekenen.
  • Als dat niet is gebeurd, kan de borgstellingsovereenkomst achteraf door de borg worden vernietigd. 

4. Opzeggen van borgstelling

  • De opzeggingsmogelijkheden van een de particuliere borg zijn afhankelijk van de duurtijd in de overeenkomst.
  • Zo kunnen particuliere borgstellingen met een duurtijd van maximaal vijf jaar kunnen tussentijds niet worden opgezegd.
  • Overeenkomsten die langer dan vijf jaar zijn, kunnen wel vanaf het vijfde jaar worden opgezegd.
  • En een borgstellingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is altijd opzegbaar.

Wat is een overeenkomst van borgtocht?

Bij een particuliere borg is het dus verplicht om een schriftelijke borgstellingsovereenkomst op te stellen. Hoewel het voor een zakelijke borgstelling niet verplicht is, is het wel sterk aan te raden. De borgstellingsovereenkomst heet ook wel de akte van borgstelling. 

Het is belangrijk dat deze overeenkomst duidelijk is, zo kan daar later geen discussies over ontstaan. De borgstelling heeft namelijk grote gevolgen voor de derde partij; deze zal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schuld. In de praktijk betekent dit dat zowel de schuldenaar als de borg kan worden aangesproken op de schuld, als de hoofdschuldenaar de schuld niet nakomt.

Het is ook verstandig om regels over de opzegging in de overeenkomst op te nemen. Er zijn namelijk geen geen wettelijke regels over hoe moet worden opgezegd en welke termijn daarvoor geldt, maar je wilt dat natuurlijk wel goed geregeld hebben.

In de akte van borgtocht kunnen ook omstandigheden worden afgesproken waarin op basis van “verweermiddelen” de borg door de schuldeisers niet aangesproken kan worden voor de schuld.

Een borgstellingsovereenkomst kan worden opgesteld voor een nieuwe overeenkomst, maar ook voor al bestaande of toekomstige overeenkomsten. 

De specialisten van Firm24 kunnen je helpen bij het opstellen van een overeenkomst van borgtocht!

Borgstelling in de praktijk

De borg kan pas worden aangesproken als de schuldenaar zijn financiële afspraken niet nakomt. Van deze niet-nakoming moeten zowel de schuldenaar als de borg op de hoogte worden gesteld door middel van een ingebrekestelling. Dan weet de borg dus dat hij of zij aangesproken kan gaan worden als de hoofdschuldenaar nog steeds niet overgaat op betalen. Als de borg heeft betaald voor de schuld van de schuldenaar, dan kan de borg deze verhalen op de schuldenaar. Dit heet een “regresvordering”. 

Wanneer is het verstandig om een borgstellingsovereenkomst op te stellen?

In veel verschillende situaties kan een borgstellingsovereenkomst handig zijn. Een paar voorbeelden zijn:

Het betalen van een hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek, komt het regelmatig voor dat ouders garant staan voor het kind. De ouders zijn dan mede-schuldenaar van de hypotheek en tekenen mee voor het gedeelte wat het kind tekort komt bij de aankoop van de woning.

Het terugbetalen van geldleningen

Ook voor een geldlening kan een derde zich als borg verbinden tot terugbetaling van deze geldlening.

Als je met jouw BV geld leent bij de bank, kan er dus een borgstelling worden gesteld als voorwaarde.

De huur van een bedrijfspand

Dit voorbeeld is al besproken. Als DGA kun je bijvoorbeeld borg zijn van op de verbintenis tot de huur van het bedrijfspand dat de onderneming met de huurbaas (schuldeiser) heeft afgesloten.

Het doen van zakelijke investeringen

De DGA kan met zijn privévermogen ook garant staan voor de terugbetaling van (een deel van) de financiering van de BV, als op een moment blijkt dat de BV niet aan haar verplichting kan voldoen.

Het afsluiten van leasecontracten

Ook bij bijvoorbeeld het leasen van een auto, kan een particulier of een bedrijf garant staan voor de nakoming van de maandelijkse afbetaling.

Ten slot (aanrader)

Als je zaken doet waar relatief hoge bedragen bij worden betrokken, is een borgstelling zo gek nog niet. Soms wordt het zelfs als voorwaarde gesteld door een partij waarmee je zaken doet.

Als je na het lezen van dit artikel hulp wil bij het gebruik maken van een borgstelling of vragen hebt over hoe het nou precies werkt? Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd op 13 februari 2024
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24