Kennisbank

Een joint venture oprichten, hoe gaat dit in zijn werk?

Soms gaat het wat minder met je bedrijf, of wil je juist je bedrijf laten groeien. Er zijn verschillende opties om deze ‘problemen’ op te lossen. Je kunt bijvoorbeeld proberen om aan extra geld te komen, of te fuseren met een ander bedrijf. Wat ook een mogelijkheid is, is het oprichten van een joint venture. Dit is een samenwerking tussen bedrijven die samen streven naar een gemeenschappelijk doel. Wat dit verder nog inhoudt en hoe het werkt, lees je hier!

Wat is een joint venture?

Een joint venture is dus een samenwerkingsvorm tussen bedrijven. Ze kiezen bewust om niet te fuseren, maar om hun eigen bedrijf en identiteit te behouden. Het is als het ware een samenwerking zonder jezelf op te offeren. Een joint venture is een samenwerking voor zelfstandig blijvende ondernemingen in een gezamenlijke onderneming. Zij streven in deze gezamenlijke onderneming naar een bepaald doel.

Een joint venture kan ook met alleen een contract tot stand komen, dit wordt dan een virtuele JV genoemd. Joint ventures worden vaak gebruikt bij grote projecten, denk bijvoorbeeld aan een groot bouwproject. Zo kunnen de bedrijven bijvoorbeeld profiteren van een gezamenlijk inkoopvoordeel.

Joint Venture voorbeeld

Enkele voorbeelden van grotere joint ventures:

  • Avanade: dit betreft een IT consultancy bureau van Accurente en Microsoft die zich focussen op het Microsoft platform. Hierdoor is microsoft dus bijvoorbeeld uitgebreid! 
  • Geldmaat: dit is een joint venture tussen de Rabobank, ING en ABN AMRO, dit zorgt voor het contante geldverkeer. De kans bestaat dat jij al een keer hebt gepind bij zo’n gele geldautomaat, want er zijn al heel veel ‘geldmaten’ in bijv Amsterdam in de plaats gekomen voor de automaten van deze banken. 
documenten

Wat is er zo handig aan een joint venture?

Middels een joint venture overeenkomst kan een joint venture schriftelijk worden vastgelegd. Je kan een joint venture vormgeven in een commanditaire vennootschapVOFBV en een NV. buitenlandse rechtspersonen en in een contractuele onderneming door middel van een samenwerkingsovereenkomst.

Het uitgangspunt van een joint venture is het gezamenlijke doel. Dit kan natuurlijk veel uiteenlopende redenen hebben. Als bedrijven voor langere tijd samenwerken kunnen ze dat doen door een nieuwe onderneming op te richten. Op het eerste gezicht lijkt het op een fusie, waarbij meerdere bedrijven opgaan in één onderneming, maar bij een joint venture blijven de oorspronkelijke bedrijven bestaan. Ook behouden zij hun zelfstandigheid en kunnen ze onafhankelijk van elkaar opereren.

Wat is het verschil tussen joint venture en een partnerschap?

Het grootste verschil tussen een joint venture en een partnerschap is dat een joint venture over het algemeen een overeenkomst is van korte duur. Het wordt vaak opgericht om vervolgens een bepaald doel te realiseren. Als dat doel is gerealiseerd zal de joint venture weer worden opgeheven. Een partnerschap is een overeenkomst voor het uitvoeren van een gemeenschappelijk doel en het delen van de winst. Een partnerschap is over het algemeen voor een langere looptijd en wordt dus niet meteen bij de eerste winstverdeling opgeheven.

Hoe kun je een joint venture oprichten?

Er moet bij het oprichten van een joint venture gekeken worden naar de volgende zaken:

  1. De activiteiten die de Joint venture gaan ondernemen.
  2. Hoe de besluiten genomen gaan worden en hoe de bedrijven precies aan elkaar verbonden zijn. Wie is belast met het dagelijks bestuur, en wie krijgt welke taken?
  3. Hoe de financiële zaken geregeld zijn. Hoeveel aandelen worden waar verdeeld? Ook andere financiële zaken moeten geregeld worden.
  4. Wat er gedaan moet worden bij conflicten. Denk bijvoorbeeld aan de vraag naar welke rechter er moet worden gestapt, of doe je het liever via een mediator?

Hoe zit het met een buitenlandse samenwerking?

Ook komt het voor dat een joint venture een samenwerking is tussen partijen in verschillende landen. Juridisch kan dit lastig zijn, denk er daarom dus goed over na waar je de joint venture wilt oprichten. Voor Nederlandse ondernemingen is het over het algemeen handiger om dit in Nederland te doen, vanwege de gelijke regelgeving en de kennis die er in Nederland al is. Vaak is dit voor klanten ook een prettig idee, dat niet ineens een deel van de onderneming ook in het buitenland zit, en zich daar ook onder andere regelgeving moet werpen.

Waarom een joint venture?

Er zijn verschillende redenen voor jou om een joint venture op te richten. Het komt er bij een joint venture op neer dat de krachten van meerdere ondernemingen samen worden gebundeld. Hierdoor ontstaan er meerdere voordelen en redenen om een joint venture op te richten. Je maakt namelijk gebruik van elkaars sterke kanten, denk aan financiële en commerciële voordelen die je eruit kan halen. Normaal gesproken is het natuurlijk zo dat je met een samenwerking groter bent, dubbele kennis hebt en dus dubbel zo sterk bent.

Wat ook een reden kan zijn is dat het gebruikt kan worden voor risicospreiding. Door met meerdere partijen samen te werken, worden de risico’s verspreid over alle deelnemers. Je bent dus niet de enige die het risico loopt.

Wat ook een voordeel kan zijn, is het verplaatsen van je productie naar het buitenland, en met een lokale partner in zee te gaan. Hierdoor kun je je eigen afzetgebied vergroten, met behulp van een organisatie die al kennis heeft van dat gebied, en kan het uiteindelijk resulteren in een groei van je onderneming!

Nadelen van een joint venture

Er zijn natuurlijk niet alleen maar positieve kanten bij het aangaan van een joint venture.

Ook zijn er negatieve punten. Het is namelijk zo dat er meerdere bedrijven bij betrokken zijn, wat tot conflicten kan leiden. Elke partij kijkt voornamelijk naar wat het beste is voor zijn eigen onderneming, wat ervoor kan zorgen dat er tegenstrijdige belangen tot stand komen. Daarbij kan het ook zijn dat een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, of misschien wel failliet gaat. Dit komt de joint venture uiteraard ook niet ten goede.

Wat dus handig is om voor het oprichten te doen, is het maken van afspraken van wat te doen in welke situatie. Hierdoor voorkom je onenigheden en kun je een eventuele misstap voorkomen.

Adviesgesprek

Concluderend

Het komt er dus op neer dat een joint venture een heel goed middel kan zijn om een samenwerking aan te gaan, je bundelt krachten en loopt als onderneming zelf niet alle risico’s. Mocht je er nog vragen over hebben? Bel ons gerust of plan jouw gratis check gesprek in!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24