Kennisbank

Kwijtscheldingsovereenkomst - Welke voordelen kan het hebben?

Jij levert als ondernemer diensten of producten aan klanten. Daar moet natuurlijk voor betaald worden! Helaas kan het soms gebeuren dat de klant niet over gaat tot betaling. Dan is een incassoprocedure vaak de eerste stap. Maar van een kale kip kun je niet plukken. Daarom is een kwijtscheldingsovereenkomst soms handiger bij klanten die financieel gezien bijna het loodje leggen. Met een kwijtscheldingsovereenkomst doe je afstand van je vordering, waardoor je niet meer achter je geld aan kan gaan. Dit kan fiscaal gezien wel voordelig zijn! In dit artikel lees je wanneer en hoe jij er gebruik van kunt maken.

Wat is een vordering?

Om te beginnen is het natuurlijk van belang om duidelijk te hebben of je überhaupt een vordering hebt. Heb jij een product of dienst geleverd, maar is deze nog niet betaald? Dan heb jij in de meeste gevallen een vordering! Dit houdt in dat je deze betaling nog tegoed hebt van de wederpartij. Jij bent dan de crediteur en de wederpartij is de debiteur. Het innen van die betaling wordt ook wel vorderen genoemd.

Wat is een kwijtscheldingsovereenkomst?

Een kwijtscheldingsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou als ondernemer en jouw debiteur. In deze overeenkomst staat opgenomen dat je afstand doet van de vordering die je op je debiteur hebt. Hiermee worden, zoals de naam al impliceert, zijn schulden aan jou kwijtgescholden. Dit kan in sommige gevallen voordeliger zijn dan alsmaar achter het geld aangaan. Maar wanneer is dit dan gunstig?

Waarom zou je een vordering kwijtschelden?

Er kunnen veel verschillende redenen zijn om een vordering kwijt te schelden. De twee meest gebruikte redenen worden hieronder uitgelegd:

Debiteur met te weinig financiële middelen

Zoals het al te bekende gezegde luidt: van een kale kip kun je niet plukken. Als jouw debiteur daadwerkelijk geen geld heeft, is het een verspilling van tijd en geld om alsmaar achter de schuld aan te gaan. Je krijgt het immers toch nooit. Dan kan het kwijtschelden voor jou voordeliger uitpakken. Daarbovenop komt ook nog eens dat als de debiteur later weer in beter vaarwater komt, je een trouwe klant behoudt!

Te dure incasso procedure

Zoals hiervoor ook al benoemd, kost het bakken met geld om achter debiteuren aan te gaan. In sommige gevallen is dit zo duur dat het te behalen bedrag niet in verhouding staat tot de gemaakte kosten. Stel je voor: een klant koopt voor 200 euro aan producten in jouw winkel, maar betaalt achteraf niet. Dan is het wettelijk vastgesteld dat het ingeschakelde incassobureau maximaal 15% van dat bedrag zelf mag houden. Dat komt neer op zo’n 30 euro. Ze zullen er wel uren de tijd aan moeten besteden. Dat zal een incassobureau het waarschijnlijk niet waard vinden. Dan kan je misschien beter eieren voor je geld kiezen met een kwijtscheldingsovereenkomst.

Stempel

Wat staat er in een kwijtscheldingsovereenkomst?

Een kwijtscheldingsovereenkomst moet een aantal zaken bevatten zodat de gevolgen van de overeenkomst duidelijk zijn. Als eerste moet precies duidelijk worden wie de crediteur en de debiteur zijn. Daarna moet worden opgenomen welke factuur of lening en tot hoeverre deze wordt kwijtgescholden. Verder moet de kwijtscheldingsovereenkomst bevatten dat de vordering nooit meer kan worden opgeëist, ook niet in de verre toekomst. Als laatst moet de reden van het kwijtschelden worden opgenomen. In de meeste gevallen dus dat de klant niet genoeg financiële middelen heeft om de factuur of lening nog te betalen.

Wat is kwijtscheldingswinstvrijstelling?

Als jij afstand doet van jouw vordering op de klant, behaalt deze klant winst. De fiscus vindt het echter niet gepast om een onderneming - die al in de financiële problemen zit - nog te belasten over de kwijtgescholden lening. Daarom is de kwijtscheldingswinstvrijstelling in het leven geroepen! De onderneming van de klant mag, als de fiscus ervan overtuigd is dat het gaat om kwijtschelding door financiële problemen, de kwijtgescholden lening van de belastbare winst aftrekken. Hierdoor betaalt de klant dus geen belasting over de kwijtgescholden schulden.

Is kwijtschelding van schuld een schenking?

Let wel op! De lening moet kwijtgescholden worden omdat de klant de factuur niet meer kan betalen. Als dit niet het geval is wordt het door de fiscus gezien als een schenking en moet er dus schenkbelasting betaald worden en geldt er geen kwijtscheldingswinstvrijstelling. Dit is een belasting die kan oplopen tot 40%. De fiscus is erg streng in die controle. Zorg er dus voor dat je niet per ongeluk toch in die categorie terecht komt. Een goed opgestelde overeenkomst van kwijtschelding kan hierbij dienen als een bewijsstuk.

Gevolgen voor de BTW

Het kwijtschelden van een schuld heeft vaak ook gevolgen voor de al afgedragen BTW. Meestal heb jij, als leverancier, deze namelijk afgedragen aan de fiscus. Jouw klant heeft deze BTW juist afgetrokken van de belastbare winst. Wanneer je de schuld van de klant kwijtscheldt, heb jij te veel betaald en jouw klant juist te veel belastingvoordeel ontvangen. Als vaststaat dat jij en je klant de vergoeding onderling niet kunnen regelen, dan heb je in principe recht op teruggaaf van dit bedrag door de fiscus. Ook hierbij kan een goed opgestelde overeenkomst van kwijtschelding dienen als een belangrijk bewijsstuk.

Raket

Ten slot (aanrader)

Het kwijtschelden van een schuld kent geen wettelijke vormvereisten. Toch blijkt het erg handig om deze schriftelijk vast te leggen in een kwijtscheldingsovereenkomst. Op die manier kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan. Het is wel belangrijk om deze dan duidelijk te formuleren! Als je daarover nog vragen hebt, kan je altijd gebruikmaken van de chat rechtsonder of plan hier jouw gratis check-gesprek in! 

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24