Kennisbank

Lees hier alles over de vaststellingsovereenkomst!

Het kan soms gebeuren dat een dienstverband niet verloopt zoals jij en je werknemer dat voor ogen hadden. Ook kan het door andere omstandigheden beter zijn als jullie wegen scheiden. In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. In de de vaststellingsovereenkomst beëindigen jullie namelijk met wederzijds goedvinden het arbeidscontract. Dit heeft enkele voordelen voor jullie allebei. Maar let op, het is ontzettend belangrijk om een goede vaststellingsovereenkomst op te stellen. Duidelijkheid is namelijk key! In dit artikel vertellen we alles over de vaststellingsovereenkomst. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedkeuren. Dit betekent dat jij samen met je werknemer overeenkomt dat het arbeidscontract wordt gestopt. Hierdoor is je werknemer weer vrij om te gaan en staan waar hij of zij dat wil en kan jij verder zonder hem of haar. In de vaststellingsovereenkomst vermeld je alle voorwaarden voor het stoppen van het dienstverband. Een dergelijke overeenkomst is heel anders dan ontslag op staande voet. Bij ontslag op staande voet ontsla je een werknemer. Dat is een eenzijdige beslissing. De beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedkeuren is een gezamenlijke beslissing.

Omdat het stoppen van een dienstverband een grote beslissing is voor beide partijen, is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig is opgesteld. Hierdoor voorkom je achteraf namelijk gedoe! Het is dan ook aan te raden jullie vaststellingsovereenkomst op te laten stellen door een specialist.

De vaststellingsovereenkomst biedt uitkomst in verschillende gevallen

Vanwege een mogelijk arbeidsconflict, reorganisatie of andere redenen kan het gunstig zijn een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Dit kan alleen als zowel jij als je werknemer het hierover eens zijn. Deze beëindigingsovereenkomst scheelt je veel tijd en geld ten opzichte van een normale ontslagprocedure.

In een normale ontslagprocedure moet je namelijk naar het UWV of naar de kantonrechter om het ontslag goed te laten keuren. Dit duurt enkele weken en kan verschillende extra kosten met zich meebrengen. Bovendien hoef je na een vaststellingsovereenkomst geen ontslagvergoeding te betalen. Wel betaal je een transitievergoeding aan je werknemer. De transitievergoeding stelt je werkgever in staat een nieuwe baan te vinden. Voor je werknemer is het belangrijk om te vermelden dat de beëindiging door jou is geïnitieerd. Als je dit namelijk niet doet, heeft hij mogelijk geen recht op een mogelijke werkloosheidsuitkering. Voor jou heeft het vermelden van dit gegeven geen gevolgen.

vaststellingsovereenkomst

Wat staat er allemaal in de vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst vermeld je alles over de beëindiging van het dienstverband tussen jou en je werknemer. Je wilt hiermee natuurlijk een hoofdstuk afsluiten en na de beëindiging niet meer achterom hoeven kijken. Daarom sommen we hier enkele belangrijke clausules en bepalingen op, waarvan wij denken dat ze essentieel zijn voor een goede vaststellingsovereenkomst.

De ontslagdatum

De ontslagdatum is natuurlijk essentieel. Dit is de datum dat het dienstverband daadwerkelijk eindigt. Deze kom je overeen met je werknemer. Naar alle waarschijnlijkheid zal je werknemer vragen om een datum die goed aansluit op de ingangsdatum van de WW-uitkering. Het UWV keert namelijk niet direct een WW-uitkering uit, maar werkt met een fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is geen echte opzegtermijn, maar een opzegtermijn die het UWV hanteert om de ingangsdatum van een WW-uitkering te bepalen.

Deze fictieve opzegtermijn bedraagt meestal 4 weken (bij een dienstverband van minder dan 5 jaar). Naarmate je werknemer langer in dienst is, is de fictieve opzegtermijn ook langer. Het is gebruikelijk om voor de vaststellingsovereenkomst de opzegtermijn te gebruiken te jullie ook zijn overeengekomen in het arbeidscontract.

Vrijstelling van de werkzaamheden

Soms kan het vanwege bepaalde redenen fijn zijn om direct de werkzaamheden te beëindigen in plaats van te wachten tot de ontslagdatum. Dit gebeurt vaker en kun je gewoon afspreken met je werknemer. Hij of zij hoeft dat geen werkzaamheden meer te verrichten. Je kunt echter nog wel vragen om op oproepbasis beschikbaar te blijven, voor het geval je hem toch nog nodig hebt. Tijdens de vrijstelling blijf je wel het loon doorbetalen.

De geheimhoudingsclausule

Als je werknemer toegang heeft tot vertrouwelijke informatie van je bedrijf en het niet de bedoeling is dat deze informatie wordt gedeeld met derden, kun je een geheimhoudingsclausule laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst. De geheimhoudingsclausule verbiedt je werknemer vertrouwelijke informatie van je bedrijf te delen met derden. Verder kom je overeen dat jullie beide geen informatie delen met derden over de vaststellingsovereenkomst zelf.

De eindafrekening

De eindafrekening wordt normaliter geregeld bij het eindigen van het arbeidscontract. Bij de vaststellingsovereenkomst is dit niet anders. Je laat in de vaststellingsovereenkomst een bepaling opnemen over de eindafrekening. Hierin vermeld je alles waar je werknemer nog aanspraak op maakt. Hierbij kun je denken aan resterend salaris, vakantietoeslag, bonussen en winstuitkeringen. Mogelijke schulden die je werknemer bij jou heeft uitstaan, kun je gemakkelijk verrekenen met de eindafrekening. Het is belangrijk om een duidelijke clausule op te stellen, omdat hier vaak nog gesteggel over kan ontstaan.

De bedenktijd

Je werknemer heeft recht op een wettelijke bedenktijd. Deze bedraagt twee weken en is bedoeld om werknemers te beschermen. De bedenktijd zorgt ervoor dat je werknemer tot twee weken na de ondertekening nog het recht heeft om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Dit moet hij of zij schriftelijk doen. Je kunt een langere bedenktijd overeenkomen, maar dat zorgt voor jou voor langere onduidelijkheid. De bedenktijd moet je wel opnemen in de vaststellingsovereenkomst, omdat de wettelijke bedenktijd wordt verlengd naar drie weken als je dat niet doet.

De finale kwijting

In de finale kwijting spreken jullie af dat alles tussen jullie, op het gebied van het dienstverband, wordt afgesloten. Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst hebben jullie dan geen verdere vorderingen meer op elkaar. Als jullie dit hebben ondertekend, hebben jullie beide duidelijkheid en kun je alles rustig afsluiten. Zorg er daarom wel voor dat de finale kwijting duidelijk is.

Check-gesprek

Je vaststellingsovereenkomst regelen via Firm24

Ondubbelzinnigheid en duidelijkheid staan voorop in de vaststellingsovereenkomst. Om gesteggel te voorkomen, wil je een goede overeenkomst. Wij kunnen je hierbij goed helpen. Je hebt bij ons de keuze uit verschillende opties voor scherpe prijzen. In een telefonisch adviesgesprek met een ervaren jurist bespreken we jouw opties en geven we een voorstel tot een vervolgopdracht. Verder kunnen ook een eerste versie voor je opstellen, waarna we samen feedback geven en aanpassingen kunnen doen. Daarna stellen we de eindversie op. Jij hebt dan de beschikking over een goede vaststellingsovereenkomst! Klik hier om contact met ons op te nemen.

Gepubliceerd op 16 mei 2023
Michel Hengstman linkedin
Michel studeert Rechtsgeleerdheid & Economie in Leiden en schrijft daarnaast artikelen voor Firm24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00