Kennisbank

Lees hier alles over de vaststellingsovereenkomst!

Het kan gebeuren dat een dienstverband niet verloopt zoals jij en je werknemer dat voor ogen hadden, bijvoorbeeld door een verstoorde arbeidsverhouding of langdurige arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. In de vaststellingsovereenkomst beëindigen jullie met wederzijds goedvinden het arbeidscontract. Dit heeft voor jullie allebei voordelen. Maar let op: het is ontzettend belangrijk om een goede vaststellingsovereenkomst op te stellen. Duidelijkheid is namelijk key! In dit artikel vertellen we alles over de vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarin partijen bindende afspraken maken over het oplossen of voorkomen van een probleem. Het (toekomstige) probleem wordt dan opgelost aan de hand van wat er (van tevoren) is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

Een vaststellingsovereenkomst is een populaire overeenkomst in het arbeidsrecht. Het kan namelijk dienen als een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat jij als werkgever initiatief neemt om gezamenlijk met je werknemer het contract te stoppen. Hierdoor kan je werknemer weer vrij gaan en staan waar hij of zij wilt, en kan jij ook verder.

In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden waaronder het contract stopt. De overeenkomst dient er dus toe om de afspraken vast te leggen.

vaststellingsovereenkomst

Verschil ontslag op staande voet

Een dergelijke overeenkomst is heel anders dan ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is een eenzijdige beslissing van de werkgever. Je kan niet zomaar iemand op staande voet ontslaan; er moet sprake zijn van een wettelijke "dringende reden voor het ontslag".

Iemand ontslaan via een beëindigingsovereenkomst is ontslag met wederzijds goedvinden en geldt als een gezamenlijke beslissing. Omdat het stoppen van een arbeidsovereenkomst voor beide partijen een grote beslissing is, is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig is opgesteld. Zo voorkom je achteraf gedoe. Het is dan ook aan te raden jullie vaststellingsovereenkomst op te laten stellen door een specialist.

De vaststellingsovereenkomst biedt uitkomst bij WW-uitkering

Vanwege een mogelijk arbeidsconflict, reorganisatie of vanwege andere redenen kan het gunstig zijn een getekende vaststellingsovereenkomst op te stellen. Dit kan alleen als zowel jij als je werknemer het eens zijn over de beëindiging. Dit gaat meestal via onderhandeling en wordt een beëindigingsovereenkomst genoemd. Zo'n overeenkomst scheelt beide partijen veel tijd en geld ten opzichte van een normale ontslagprocedure.

In een normale ontslagprocedure moet je namelijk naar het UWV of naar de kantonrechter gaan om het ontslag goed te laten keuren. Zo kan een werknemer ontslaan enkele weken duren en kan het verschillende extra kosten met zich meebrengen. Bovendien hoef je na een vaststellingsovereenkomst geen ontslagvergoeding te betalen. Wel betaal je een wettelijke transitievergoeding aan je werknemer.

De wettelijke transitievergoeding stelt je werknemer in staat een nieuwe baan te vinden en in de tussentijd een WW-uitkering te krijgen. Voor je werknemer is het belangrijk om te vermelden dat de beëindiging door de werkgever is geïnitieerd. Als de werknemer dit namelijk niet doet, heeft hij mogelijk geen recht op een WW-uitkering. Voor jou heeft het vermelden van dit gegeven geen gevolgen.

Wat staat er allemaal in de vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst vermeld je alles over de beëindiging van het dienstverband tussen de werkgever en werknemer. Je werkgever wilt hiermee natuurlijk een hoofdstuk van een arbeidsovereenkomst afsluiten en na de beëindiging niet meer achterom hoeven kijken.

Daarom zijn de volgende clausules en bepalingen belangrijk om op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Deze zijn essentieel voor een goede overeenkomst. Als werkgever doe je een eerste voorstel en neem je het initiatief, maar de werknemer kan hierover altijd gaan onderhandelen.

Essentiële punten in de vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

 • Neem geen opzegtermijn op;
 • Bepaal de ontslagdatum;
 • Vrijstelling van werkzaamheden;
 • Een geheimhoudingsclausule;
 • Een concurrentiebeding;
 • En een eindafrekening.
 • Deze punten hebben we hieronder verder uitgewerkt.

Hieronder staan de 7 punten verder uitgelegd.

 • Geen opzegtermijn

In een vaststellingsovereenkomst staat in principe geen wettelijke opzegtermijn. Dit in tegenstelling tot een regulier ontslagscontract. Als werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst opstellen, wordt de einddatum van het dienstverband in de overeenkomst zelf vastgesteld, dus hoeft er geen opzegtermijn te worden opgenomen.

De werkgever en werknemer hebben bij de onderhandeling de vrijheid om een passende einddatum te kiezen. De overeenkomst moet echter wel voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden, waaronder de schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken en de mogelijkheid voor de werknemer om binnen veertien dagen na ondertekening terug te komen op de overeenkomst. Hiervoor kan je juridische hulp inschakelen.

Doordat er geen opzegtermijnen in de vaststellingsovereenkomst staan, is er voor zowel werkgever als werknemer meer flexibiliteit bij ziekte en het beëindigen van het dienstverband.

 • De ontslagdatum

De ontslagdatum is dus wèl essentieel: de datum dat het dienstverband daadwerkelijk eindigt. Naar alle waarschijnlijkheid zal je werknemer vragen om een datum die goed aansluit op de ingangsdatum van de WW-uitkering.

Het UWV keert namelijk niet direct een WW-uitkering uit, maar werkt met een fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is geen echte opzegtermijn, maar een opzegtermijn die het UWV hanteert om de ingangsdatum van een WW-uitkering te bepalen.

 • Vrijstelling van de werkzaamheden

Soms kan het vanwege bepaalde bedrijfseconomische redenen fijn zijn om direct de werkzaamheden te beëindigen in plaats van te wachten tot de ontslagdatum. Dit gebeurt vaker en kun je gewoon afspreken met je werknemer. Hij of zij hoeft dat geen werkzaamheden meer te verrichten.

Je kunt echter nog wel vragen om op oproepbasis beschikbaar te blijven, voor het geval je hem toch nog nodig hebt. Tijdens de vrijstelling blijf je wel het loon doorbetalen.

 • De geheimhoudingsclausule

Als je werknemer toegang heeft tot vertrouwelijke informatie van je bedrijf en het niet de bedoeling is dat deze informatie wordt gedeeld met derden, kun je een geheimhoudingsclausule verplicht laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst.

De geheimhoudingsclausule verbiedt je werknemer vertrouwelijke informatie van je bedrijf te delen met derden. Verder kom je overeen dat jullie beide geen informatie delen met derden over de vaststellingsovereenkomst zelf.

 • Concurrentiebeding

Naast de geheimhoudingsclausule, kan een vaststellingsovereenkomst ook een concurrentiebeding omvatten. Vooral als de werknemer een functie heeft waarin hij of zij toegang heeft tot gevoelige bedrijfsinformatie en er zorgen bestaan over mogelijke concurrentie na het beëindigen van het dienstverband. Zo'n beding beperkt de werknemer in zijn mogelijkheid om voor een bepaalde periode na het einde van het dienstverband op een bepaalde manier werkzaam te zijn binnen dezelfde branche of in dezelfde regio als het voormalige bedrijf.

Zo'n beding kan bijvoorbeeld bepalen dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd na het beëindigen van het dienstverband niet in dienst mag treden bij, concurreren met, of betrokken mag zijn bij vergelijkbare activiteiten als het voormalige bedrijf. Meestal geldt een verbod van twee jaar. Het doel is om de belangen van de werkgever te beschermen, met name wanneer de arbeidskracht beschikt over bedrijfsgeheimen, klantenrelaties of specifieke kennis die van aanzienlijk belang kan zijn voor de concurrentie.

 • De eindafrekening

De afrekening wordt normaliter geregeld bij het eindigen van het arbeidsovereenkomst. Bij de vaststellingsovereenkomst is dit niet anders. Hierin vermeld je alles waar je werknemer nog aanspraak op maakt binnen of buiten zijn contract. Je kunt hierbij denken aan resterend salaris, vakantietoeslag, een vergoeding, bonussen en winstuitkeringen.

Mogelijke schulden die je werknemer bij jou heeft uitstaan, kun je gemakkelijk verrekenen met de eindafrekening. Het is belangrijk om een duidelijke clausule op te stellen, omdat hier vaak nog gesteggel over kan ontstaan.

 • De bedenktijd

Als werkgever ben je verplicht om aan de werknemer een wettelijke bedenktijd aan te bieden. Deze bedraagt 2 weken en is bedoeld om werknemers te beschermen. De bedenktijd zorgt ervoor dat de arbeidskracht tot 2 weken bedenktijd na de ondertekening nog het recht heeft om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Dit moet hij of zij schriftelijk doen.

Je kunt een langere bedenktijd overeenkomen, maar dat zorgt voor jou voor langere onduidelijkheid. De bedenktijd moet je wel opnemen in de vaststellingsovereenkomst, omdat de wettelijke bedenktijd wordt verlengd naar drie weken als je dat niet doet.

 • De finale kwijting

In de finale kwijting spreken jullie af dat alles tussen jullie, op het gebied van het dienstverband, wordt afgesloten. Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst hebben jullie dan geen verdere vorderingen meer op elkaar. Als jullie dit hebben ondertekend, is er voor jullie beide duidelijkheid en kun je alles rustig afsluiten. Zorg er daarom wel voor dat de finale kwijting duidelijk is.

Je vaststellingsovereenkomst regelen via Firm24

Ondubbelzinnigheid en duidelijkheid staan voorop in de vaststellingsovereenkomst. Om gesteggel te voorkomen, wil je een goede vaststellingsovereenkomst. Wij, als ervaren juristen, kunnen je hierbij goed helpen. Je hebt bij ons de keuze uit verschillende opties voor scherpe prijzen.

In een telefonisch adviesgesprek met een ervaren jurist bespreken we jouw opties en geven we een voorstel tot een vervolgopdracht. Verder kunnen we ook een eerste versie voor je opstellen, waarna we samen feedback geven en aanpassingen kunnen doen. Daarna stellen we de eindversie op. Jij hebt dan de beschikking over een goede vaststellingsovereenkomst!

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Gepubliceerd op 5 maart 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24