Kennisbank

Management BV

Iedere BV in Nederland kent minimaal twee organen, de Algemene Vergadering (AV) en de Raad van Bestuur (het bestuur). De bestuurders uit het bestuur kunnen personen zijn, maar ook is het mogelijk dat dit andere BV’s zijn. Wij zien vaak dat ondernemers er voor kiezen om BV’s aan te stellen als bestuurder in plaats van natuurlijke personen. Wat daarvan de voordelen zijn?

Wat is een management BV?

Een management BV is een BV die is opgericht door één natuurlijk persoon die 100% eigenaar en directeur is van de BV. Deze BV wordt vervolgens gebruikt om een overeenkomst van opdracht (managementovereenkomst) af te sluiten met een andere BV. Deze andere BV is de BV waar de feitelijke onderneming in wordt gedreven. De management BV heeft dus maar 1 doel, namelijk het voeren van management over andere BV’s. Het management zal worden gevoerd door de manager (de DGA van de management BV). Hiervoor ontvangt de BV een vergoeding (de managementvergoeding).

Wat zijn de voordelen van de management BV?

Wat zijn de voordelen van de management BV? Het voordeel van de management BV is tweeledig. Enerzijds bestaat het uit fiscaal voordeel, anderzijds uit een privaatrechtelijk voordeel. We bespreken beide varianten.

Het privaatrechtelijke aspect is voornamelijk gelegen in het voordeel van de werkmaatschappij (de opdrachtgever). Dit omdat de werkmaatschappij op deze manier geen personeelslid in dienst heeft en zich dus niet aan de ontslagwetten hoeft te houden. Dit houdt in dat er geen aanzegtermijn geldt, geen doorbetaling bij vakantie/ziekte, er geen loon kan worden ingehouden als de werknemer zijn werk niet goed doet en de cao niet van toepassing is. Het fiscaalrechtelijke voordeel geldt in eerste instantie ook voor de werkmaatschappij. Deze hoeft namelijk geen werkgeverslasten af te dragen over de managementvergoeding, daar werkgeverslasten alleen hoeven te worden afgedragen over salaris. Ook de pensioenpremie, die in sommige sectoren kan oplopen tot zo’n 17% van het brutoloon, hoeft niet te worden afgedragen. In de praktijk is gebruikelijk dat dit voordeel bij de managementvergoeding wordt opgeteld en wordt uitgekeerd, waardoor het een feitelijk voordeel voor de management BV wordt.

Wat zijn de gevaren?

Wanneer een personeelslid via zijn BV in dienst treedt, dan wordt deze persoon als zelfstandige behandeld. Er bestaat echter een kans dat de Belastingdienst de zelfstandigheid van de manager betwist. Wanneer dat gebeurt zal er een naheffing volgen ter grootte van de ontlopen belasting. Wanneer er een modelovereenkomst is gebruikt (model afgegeven door de Belastingdienst) is de werkgever ingedekt maar de manager niet. Let hier dus goed op.

raket

Ten slot (aanrader)

Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping? Plan dan nu een gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24