Kennisbank

Oprichtingsakte BV - dit kun je ermee

Je hebt eindelijk de stap gezet om een eigen onderneming te starten. De mooie plannen en ideeën moeten alleen nog wel op papier worden gezet. In de oprichtingsakte staat alle informatie omtrent de BV. Het is dus belangrijk dat je hier genoeg aandacht aan besteedt, zodat hier later geen gedoe over ontstaat. Maar wat is een oprichtingsakte nou precies en welke informatie zet je hier allemaal in? Dit, en nog veel meer, lees je in dit artikel!

Wat is een oprichtingsakte?

De oprichtingsakte is de belangrijkste akte die geldt binnen een BV. Daarom is het van zeer groot belang dat deze akte goed is opgesteld. Dit gebeurt, zoals de naam al impliceert, bij de oprichting van je BV. Een oprichtingsakte is een notariële akte, dit is een wettelijk verplicht document. Voor de oprichtingsakte moet je naar de notaris. De notaris controleert of aan alle vereisten is voldaan. Het opstellen van de oprichtingsakte betreft een eenmalige actie voor de oprichting van de BV.

Waarvoor wordt een oprichtingsakte gebruikt?

De oprichtingsakte gebruik je dus voor de oprichting van een BV. Zonder dit document bestaat de BV niet voor de wet. Een oprichtingsakte gebruik je ook voor de oprichting van een naamloze vennootschap, een stichting en soms ook voor een vereniging.

Wat staat in de oprichtingsakte?

De oprichtingsakte bevat alle aspecten en regels omtrent de BV. In de oprichtingsakte verklaar je dat je de BV tot leven roept en worden onder andere de naam en het doel van de onderneming, de vestigingslocatie, het ondernemingsplan, persoonlijke gegevens van de oprichter(s), blokkeringsregeling en het aandelenkapitaal opgenomen. De oprichtingsakte bevat ook de statuten. Maar wat is het verschil tussen de statuten en de oprichtingsakte dan precies?

akte

Wat is het verschil tussen oprichtingsakte en statuten?

Zoals al eerder gezegd, bevat de oprichtingsakte alle informatie omtrent de oprichting van de BV en dus ook de statuten. De statuten zijn het middenstuk van de oprichtingsakte en de basis voor de BV. In de statuten staat alle informatie over de interne organisatie van de BV. Iedereen die werkzaam is binnen de BV, dus ook het bestuur, moet zich houden aan die bepalingen. In het geval onduidelijkheid ontstaat hoe je BV moet handelen, dan staat in de statuten hoe gehandeld moet worden. Naast de statuten bevat de oprichtingsakte BV het aandeelhoudersregister en de slotverklaring.

Waar moet je op letten?

Een oprichtingsakte is niet hetzelfde als de statuten, maar de oprichtingsakte bevat de statuten! De oprichtingsakte is een groot document van ruim 8 pagina’s en is geschreven in juridisch jargon. Controleer wanneer je de oprichtingsakte doorneemt vooral de eerste twee pagina’s en de slotverklaringen. Hierin staan voornamelijk de variabele gegevens van jou en de onderneming. Het is belangrijk dat er geen fouten in de oprichtingsakte staan, dus neem de tijd om dit goed te controleren! Bij vragen kan je hier klikken om een gratis adviesgesprek in te plannen!

Hoe wijzig je een oprichtingsakte?

De oprichtingsakte kan ook gewijzigd worden, dat moet ook door een notaris gedaan worden. Wel kunnen de volgende specifieke zaken eenvoudig en kosteloos via de Kamer van Koophandel (KVK) worden gewijzigd:

  • Inschrijven of uitschrijven bestuurder;
  • Extra handelsnaam toevoegen;
  • Vestigingsadres wijzigen;
  • Gevolmachtigde inschrijven.

Is een oprichtingsakte openbaar?

Bij de oprichting wordt de BV door de notaris ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierbij geeft de notaris de oprichtingsakte op bij de Kamer van Koophandel. Op deze manier kunnen jij en andere partijen de oprichtingsakte opvragen, waardoor de akte voor iedereen toegankelijk is. Indien dit niet het geval is, dan is de akte niet rechtsgeldig en kan niemand zich erop beroepen.

Voorbeeld van een oprichtingsakte

Klik hier voor een volledig voorbeeld van een oprichtingsakte. (concept).

oprichting

Wat er gebeurt er met handelingen namens een BV in oprichting?

Je mag handelingen verrichten namens een BV die nog niet is opgericht. Het is wel belangrijk om daarmee voorzichtig te zijn. De BV wordt pas na de oprichting gebonden aan deze handelingen indien de BV de handelingen na haar oprichting bekrachtigt. Deze bekrachtiging kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend plaatsvinden. Voordat de handeling bekrachtigd is, zijn de personen die de handeling verricht hebben persoonlijk aansprakelijk. Zij zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de desbetreffende handeling. Dit betekent dat zij, indien nodig, allemaal voor het volledige bedrag kunnen worden aangesproken door de schuldeiser.

Ten slot (aanrader)

Het is niet gek dat je na het lezen van dit artikel nog niet direct een helder beeld hebt gekregen welke informatie je precies in jouw oprichtingsakte op moet nemen. Heb je hierover vragen of wil je bepaalde aannames laten controleren. Klik hier om een gratis adviesgesprek in te plannen.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24