Kennisbank

Werknemersverzekeringen DGA - hoe zit dat?

Stel je voor dat je plotseling zonder baan komt te zitten, ziek wordt of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Wat doe je dan? Het risico is er natuurlijk altijd dat dit je overkomt en daarom is het voor iedere werknemer in loondienst verplicht om verzekerd te zijn voor werknemersverzekeringen. Dit zijn verzekeringen die situaties van loonverlies op een bepaalde manier dekken. Maar wist je dat er voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) andere regels gelden? In dit artikel lees je alles wat je als DGA over werknemersverzekeringen moet weten. Benieuwd of jij als DGA wordt gezien? Klik hier!

Wat zijn werknemersverzekeringen?

Er zijn verschillende werknemersverzekeringen. Ieder beoogt op een bepaalde manier werknemers te beschermen tegen situaties waarin zij loonverlies lijden. Anno 2023 bestaan de volgende werknemersverzekeringen: Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW).

Waar worden werknemers tegen verzekerd?

Iedere werknemersverzekering verzekert werknemers tegen iets anders. Vaak geeft de naam van de verzekering al veel weg.

  1. WW - Wanneer je geheel of gedeeltelijk werkloos raakt, vangt de WW het verlies aan inkomen tussen twee banen op. Dit is een tijdelijke uitkering.
  2. WAO - Wie arbeidsongeschikt wordt, kan aanspraak maken op een tijdelijke uitkering of een zogeheten vervolguitkering via de WAO. Let op! Leeftijd is hier van belang: als je onder de leeftijd van 33 jaar arbeidsongeschikt raakt krijg je meteen een vervolguitkering.
  3. WIA - Als je door ziekte minder of zelfs helemaal niet meer kunt werken en hierdoor niet meer kan verdienen wat je hiervoor deed, kan je een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten-uitkering (WGA) of een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten-uitkering (IVA) krijgen via de de WIA. De WGA wordt vaak voor minder ingrijpende gevallen gebruikt dan de IVA.
  4. ZW - Als je als zieke werknemer geen vaste baan hebt, kan de ZW ervoor zorgen dat je alsnog een inkomen hebt. Dit inkomen wordt maximaal 2 jaar uitgekeerd door de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
schild

Wie betaalt er voor de werknemersverzekering?

Wanneer een werknemer in loondienst werkt, een werkloosheidsuitkering krijgt of een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt, moeten er premies worden betaald om de werknemersverzekeringen te dekken. Ofwel de uitkeringsinstantie, ofwel de werkgever betaalt deze premies. Bij een BV, is de onderneming dus verantwoordelijk voor de betaling. Let op! Deze premies worden niet ingehouden op het loon van de werknemers. Benieuwd naar de hoogte van de premies? Deze worden ieder jaar in de maand januari en juli opnieuw vastgesteld.

DGA werknemersverzekeringen

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) wordt aangemerkt als een werknemer van een vennootschap. Toch valt de werknemersverzekering niet onder de verplichte DGA verzekering. Er is dus geen verzekeringsplicht DGA. Dit heeft als voordeel dat er geen sociale premies betaald hoeven te worden, maar ook het bijkomend nadeel dat je geen recht hebt op een uitkering in geval van ziekte of werkeloosheid. Het is wel mogelijk om een werknemersverzekering aan te vragen, vraag hiervoor hulp bij een van onze specialisten! Of lees deze blog!

Wanneer wordt je als DGA aangemerkt voor werknemersverzekeringen?

In de regeling aanwijzing DGA is vastgelegd wanneer je als DGA niet wordt aangemerkt als werknemer voor werknemersverzekeringen. Dit is het geval als je als DGA niet voldoet aan het principe van ondergeschiktheid: er moet een bepaalde mate van ondergeschiktheid zijn om als werknemer aangemerkt te kunnen worden. Als DGA ben je niet ondergeschikt als je meer dan 50% van de aandelen bezit en over je eigen ontslag kan bepalen of als alle aandeelhouders een gelijk aandeel hebben in het bedrijf.

handen schudden

Hulp van Firm24

Om alle werknemersverzekeringen op een rijtje te krijgen is het erg verstandig om ons team van specialisten jouw onderneming te laten helpen! Er zijn twee opties mogelijk: een adviesgesprek en een projectplan. Bij een check-gesprek krijg je telefonisch advies over jouw situatie! Wil je een uitgebreider advies met een compleet plan voor de beste aanpak? Kies dan voor onze tweede optie: een project plan.

Gepubliceerd op 9 april 2024
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24