Kennisbank

ZW-eigenrisicoverzekering, iets voor jou?

Wanneer jouw werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, kan dit veel geld kosten. Hiervoor kan je een jaarlijkse premie betalen aan Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), die dan zorgt voor de uitbetaling en re-integratie van de zieke (ex-) werknemers. Maar je kan hierin ook zelf de verantwoording hiervoor nemen! Wordt eigenrisicodrager voor de Ziektewet en verzeker je tegen het financiële risico met de ZW-eigenrisicoverzekering! In dit artikel vind je de belangrijkste informatie hierover! 

Wat is de Ziektewet (ZW)?

Voordat we uitleggen wat een ZW-eigenrisicoverzekering is, is het handig om te weten wat de Ziektewet (ZW) inhoudt. De ZW is bedoeld als een vangnetvoorziening voor werknemers die ziek worden en geen vaste baan meer hebben, waardoor ze geen loondoorbetaling krijgen. Een zieke werknemer die vast in dienst is, heeft het recht op (maximaal) twee jaar loondoorbetaling door jou als werkgever.

Wat gebeurt er als de zieke werknemer niet (meer) vast in dienst is?

Wanneer een werknemer niet (meer) vast in dienst is, kan de werknemer wel nog steeds recht hebben op een bepaalde vorm van inkomen via de ziektewetuitkering. Je kan hierbij denken aan een werknemer waarbij het contract afloopt tijdens de ziekte of wanneer de uitdiensttreding. Zoals hiervoor gezegd betaal jij als werkgever jaarlijks aan het UWV voor de ziektewetuitkering. Het UWV is dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit klinkt niet erg aantrekkelijk toch? Je wilt zelf het beste voor de werknemers. Dus je kan ook zelf het heft in eigen handen nemen! Je kan als werknemer kiezen voor de ZW-eigenrisicoverzekering. Je wordt dan eigenrisicodrager ZW, waarbij je het financiële risico onderbrengt bij de verzekering via een ZW-eigenrisicoverzekering. Hierdoor heb je zelf de controle over de kosten en de re-integratie op het moment jouw werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na de uitdiensttreding ziek raakt.

aandelen

Wat houdt de ZW-eigenrisicoverzekering in?

Wanneer je eigenrisicodrager voor de ZW bent, betaal je geen UWV uitkering. Samen met de bedrijfsarts of de arbodienst voer je de preventie- en verzuimbeleid uit. Wanneer jouw werknemer ziek wordt, betaalt niet UWV maar jij de ZW-uitkering via de ZW-eigenrisicoverzekering. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer. Via de ZW-eigenrisicoverzekering kan je dit financiële risico onderbrengen bij de verzekering.

Is de ZW-eigenrisicoverzekering iets voor mij?

De ZW-eigenrisicoverzekering is voor middelgrote ondernemingen het interessants met 40 tot 200 werknemers. Deze ondernemingen maken namelijk de aanspraak op gedifferentieerde premies voor de Ziektewet. Deze premies worden aan de hand van het aantal medewerkers en de geschiedenis van het ziekteverzuim binnen de onderneming bepaald. Dus eigenlijk: hoe meer werknemers jouw onderneming heeft en hoe meer zieke werknemers er zijn geweest, hoe hoger de premies. Twijfel je hierover? Neem contact op met een van onze adviseurs en wij helpen je hier graag mee!

verzekering

Wat zijn de voorwaarden van een ZW-eigenrisicoverzekering?

Wanneer je een ZW-eigenrisicoverzekering aanvraagt, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je ziekteverzuimbeleid moet op orde zijn. Hierover maak je afspraken met de arbodeskundigen of de arbodienst. Je moet ervoor zorgen dat deze afspraken op papier staan en stuur ze mee met de aanvraag naar de Belastingdienst. 
  • Je hebt in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum de ZW-eigenrisicoverzekering niet opgezegd.  

Is het iets voor jou?

Je kunt zelf bepalen of het handig is om eigenrisicodrager te worden door de extra kosten (voor bijvoorbeeld verzuimbeleid, en extra arbodienstverlening) te vergelijken met de premies en de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw sector. Het is verstandig je hierover goed te laten informeren! Plan je gratis check-gesprek met een van onze adviseurs. Klik hier om via Firm24 jouw ZW eigenrisicoverzekering te regelen!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24