Belangrijke data voor ondernemers (september 2023 t/m augustus 2024)

We begrijpen dat je het als ondernemer heel druk hebt. Je bent een pro in multitasken, maar soms is het moeilijk om het overzicht te behouden. Daarom hebben wij alle belangrijke data voor je op een rijtje gezet in deze ondernemingskalender. Lees het door en neem de data over die belangrijk is voor jouw onderneming. Zo mis je geen deadlines en voorkom je boetes! 

September 2023

18 septemberaanmelding voor STAP-budget scholing en ontwikkeling is vanaf deze dag open
30 septembermaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand augustus 2023 
30 septemberdeadline terugvragen van betaalde btw op zakelijke uitgaven in andere EU-landen
30 septemberdeadline tekenen en registreren intentieverklaring voor geruisloze inbreng onderneming BV met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar
30 septemberdeadline oprichten BV met ruisende inbreng waarvoor voor 1 april van dit jaar de intentieverklaring is getekend

Oktober 2023

2 oktoberdeadline aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
31 oktoberkwartaal belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw derde kwartaal 2023
31 oktobermaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling maand september 2023

November 2023

6 novembercheck of je je bedrijfshulpverlening (BHV) hebt geregeld
8 novemberdeadline deponering jaarrekening BV waarin alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn
15 novemberTijdelijke wet transparantie turboliquidatie gaat vanaf deze dag in werking. Het doel van deze wet is om turboliquidatie transparanter te maken voor schuldeisers. 
15 novemberaanmelding voor STAP-budget scholing en ontwikkeling is vanaf deze dag open
30 novembermaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand oktober 2023


 

December 2023

1 decemberaanmelding voor kleineondernemingsregeling (KOR) voor 2024 is vanaf deze dag open
31 decemberdeadline deponering jaarrekening 2022 BV met maximaal uitstel door aandeelhouders
31 decembermaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand november 2023
31 decemberdeze dag is de peildatum van de rekening-courant maatregel. Dat betekent dat directeur-grootaandeelhouders van BV’s die op deze datum meer dan € 700.000 lenen van hun BV, over het meerdere 26,9% belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting.


 

Januari 2024

1 januarideze dag gaan belangrijke wetswijzigingen voor mkb’ers en starters in
31 januarikwartaal belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw vierde kwartaal 2023
31 januarimaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand december 2023
31 januarideadline aanleveren Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) bij de Belastingdienst

Februari 2024

28 februarimaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand januari 2024

Maart 2024

1 maartstart aangifteperiode inkomstenbelasting 2023 
31 maartdeadline oprichten BV met geruisloze inbreng waarvoor vorig jaar voor 1 oktober de intentieverklaring is getekend
31 maartdeadline tekenen en registreren intentieverklaring voor ruisende inbreng onderneming in BV met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar 
31 maartmaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand februari 2024 
31 maartjaarlijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw jaar 2023

April 2024

1 aprilwetswijzigingen voor ondernemers per 1 april 2024
30 aprilkwartaal belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw eerste kwartaal 2024
30 aprilmaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand maart 2024
30 aprildeadline voor het aanvragen van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

Mei 2024

1 meideadline indienen aangifte Inkomstenbelasting 2023. Je kunt hiervoor uitstel aanvragen
31 meimaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand april 2024
31 meideadline aangifte vennootschapsbelasting 2023 (als je boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar). Je kunt hiervoor tot deze datum uitstel aanvragen. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar liggen deze data vijf maanden na einde boekjaar. 

Juni 2024

30 junimaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand mei 2024

Juli 2024

1 julibelangrijke wetswijzigingen voor mkb’ers en starters gaan vanaf deze dag in
31 julikwartaal belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw tweede kwartaal 2024
31 julimaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand juni 2024

Augustus 2024

31 augustusmaandelijkse belastingbetalers opgelet: deadline aangifte en betaling btw maand juli 2024 

Andere belangrijke momenten:

  • Kijk of je je zakelijke abonnementen ook in het nieuwe jaar wilt behouden. De meeste abonnementen worden namelijk stilzwijgend verlengd en daar geldt een opzegtermijn van één maand voor. In november is het dus handig om hier naar te kijken.
  • Iedere laatste dag van de maand: deadline aangifte en betaling loonheffingen vorige maand. Dit geldt alleen bij maandaangifte en is alleen van toepassing op organisaties met personeel.
  • Bij een gebroken boekjaar moet je uiterlijk 5 maanden na einde boekjaar aangifte van de vennootschapsbelasting doen. 
  • Bij aankoop van een bedrijfsmiddel, moet je binnen 3 maanden deze aankoop melden als je gebruik wil maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  • Als je gebruik wilt maken van de kleineondernemingsregeling (KOR) moet je aanmelding uiterlijk vier weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.
Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 9 april 2024
Gepubliceerd op 25 september 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24