Wat betekent het nieuwe coalitieakkoord voor ondernemers?

Het is eindelijk zover: op 15 december 2021 werd de kabinetsformatie tussen VVD, CDA, CU en D66 afgerond en is er een coalitieakkoord bereikt. De 286 dagen durende formatie was de langste in de Nederlandse geschiedenis. Maar wat is er afgesproken en wat betekent dit voor jou als ondernemer? We leggen het hieronder allemaal uit!

Voordelen voor het ondernemerschap

  1. Nederland wordt aantrekkelijker voor ondernemers Nederland wordt volgens het akkoord duurzamer, socialer en ondernemender. Er komt bijvoorbeeld een klimaat- en stikstoffonds, een woonfonds, een groeifonds en een fonds voor wetenschap en onderzoek. Dat dit veel geld gaat kosten is geen geheim, de staat zal namelijk flink moeten gaan bijlenen om deze investeringen te kunnen realiseren. In totaal gaat het om ruim 100 miljard.
  2. Een verbeterde arbeidsmarkt In het akkoord is opgenomen dat er een sterke regulering van flexcontracten zal komen, om deze groep beter te beschermen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een regeling voor deeltijd-WW, wat beantwoordt aan de wensen uit het bedrijfsleven. Hierdoor kun je het aantal uren van een werknemer tijdelijk met 20-50% verminderen, waarbij het UWV voor die uren een WW-uitkering doet. Mocht het even niet goed gaan met je bedrijf, dan kun je op die manier bezuinigen op arbeidskosten, zonder je werknemers van hun loon te ontdoen. Daarnaast werkt het kabinet aan het terugdringen van de tekorten in bepaalde sectoren zoals de zorg en het onderwijs door in een soepelere overgang van werk naar werk te voorzien. Hiervoor zal ingezet worden op om- en bijscholing in de hiervoor genoemde sectoren. De goedkopere kinderopvang zal hier ook in positieve zin aan bijdragen.
  3. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Werk je als ZZP’er, dan moet je straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Zo wordt het verschil in zekerheid van werknemers in loondienst en zelfstandigen verkleind. Hierdoor heb je als zelfstandige minder inkomensrisico. De coalitie is wel voornemens om zoveel mogelijk de keuzevrijheid van ondernemers te behouden.
  4. Investeringen in innovatie en wetenschap Nederland zet al jaren in op innovatie en wetenschap. Dit zorgt immers voor een goede kenniseconomie en dus een goed vestigingsklimaat. Deze koers zet het nieuwe kabinet voort. Eerder werd al het groeifonds en het fonds voor wetenschap en onderzoek genoemd. Hierdoor zal er extra geld beschikbaar komen voor kennis en innovatie, ook voor regionale en lokale projecten. Denk hierbij ook aan investeringen in digitale technologieën zoals chips en AI. Heb je een innovatieve startup, dan kunnen deze plannen voor jou dus goed van pas komen!
  5. Bouwen, bouwen, bouwen De komende jaren zal er flink worden ingezet op het bouwen van woningen, het aanleggen van betere OV-verbindingen en het onderhoud van bestaande wegen en sporen. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de ruimte voor bedrijventerreinen, hetgeen met een nationaal programma voor bedrijvigheid zal worden beschermd. Heb je een bedrijf in de bouw, dan zullen de werkzaamheden de komende tijd dus zeker niet stil komen te liggen!
  6. Realistische klimaatdoelstellingen Het is niet onbekend dat Nederland moet verduurzamen. In het nieuwe akkoord wordt vooral ingezet op maatwerk, waarbij de ‘grote vervuilers’ ook de meeste lasten zullen gaan dragen. Hierdoor worden de kleinere ondernemers gespaard, omdat zij minder kunnen investeren in duurzaamheid. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de verduurzaming van Nederland ten koste zal gaan van jouw onderneming. Daarnaast zet het kabinet in op hernieuwbare energieproductie, kernenergie en investeringen in infrastructuur. Ook zal de Maatschappelijke BV (de BVm) worden geïntroduceerd.
  7. Een betere bedrijfsopvolgingsregeling Als ondernemer ontkom je er niet aan om na te denken over je nalatenschap. Wie zal jouw bedrijf runnen als je dat zelf niet meer kunt? Het kabinet is voornemens om de bedrijfsopvolgingsregeling te behouden, maar wel te vereenvoudigen en te verbeteren. Hierdoor wordt het makkelijker om je bedrijf na te laten.

Nadelen voor het ondernemerschap

  1. Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd Door de zelfstandigenaftrek hoef je als ZZP’er minder belasting te betalen. Deze zal de komende jaren worden afgebouwd tot €1.200 in 2030. Dit zal voor zelfstandigen een flinke tegenslag zijn, waardoor ze minder zullen overhouden.
  2. Onduidelijk hoe investeringen gedaan zullen worden Het coalitieakkoord bevat mooie beloftes over investeringen in bijvoorbeeld technologie, maar hoe dat precies in zijn werk zal gaan is niet bekend. Zo lang daar geen duidelijkheid over is, kunnen startups nog niet rekenen op die broodnodige investering voor hun research en ontwikkeling.
  3. Geen toereikend plan voor de arbeidsmarkt Sommige sectoren kampen met enorme tekorten op de arbeidsmarkt. De hiervoor genoemde plannen van het kabinet om scholing en doorstroming te bevorderen zijn een goed begin, maar zullen naar verwachting niet toereikend zijn om de gaten op de arbeidsmarkt te dichten.
man en papier

Conclusie

De ontwikkeling van ons land is gebaat bij het nieuwe coalitieakkoord. In hoeverre het ondernemerschap erop vooruit zal gaan, zal nog moeten blijken. Er worden zakken geld beschikbaar gesteld en plannen worden gemaakt, maar de resultaten zullen uiteindelijk afhangen van de uitvoering. Toch is de verwachting niet dat de ondernemerslust zal afnemen. Nederland is en blijft namelijk een land met een goed vestigingsklimaat.

Ben je benieuwd naar hoe we jou als ondernemer kunnen begeleiden bij de start van jouw onderneming? Neem dan vooral contact met ons op!

Mai Hoenjet linkedin
Mai is Associate Lawyer bij Allen & Overy Nederland. Vroeger schreef ze artikelen over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 29 juni 2023
Gepubliceerd op 13 januari 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24