DGA: waar staat dat voor?

De directeur-grootaandeelhouder, ook wel de DGA, is iemand die minimaal 5% van de aandelen bezit in een besloten vennootschap. Voor iemand die DGA is, zijn er verschillende regels van toepassing. Zo is er regelgeving over de hoogte van het DGA-salaris en gelden er (nieuwe) regels voor het lenen van je BV. Ben jij een DGA of ben je ondernemer die overweegt DGA te worden? Lees in deze blog dan alles wat je moet weten over de DGA en de veranderingen omtrent de regels voor de DGA.

Wat is een DGA?

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. De naam zegt het eigenlijk al: de DGA is directeur van een besloten vennootschap (of naamloze vennootschap) én bezit minimaal 5% van de aandelen in een BV (of NV) waar hij of zij voor werkt. Daarmee is de DGA dus zowel de directeur als aandeelhouder van het bedrijf.

In de praktijk is de DGA vaak de enige aandeelhouder en bestuurder, maar dat is niet een vereiste. Als er sprake is van een holdingstructuur, dan ben je in de holding DGA. Het is ook mogelijk dat een BV meerdere DGA's heeft. Omdat zij dan allemaal aandelen bezitten, vormen ze samen de algemene vergadering van de BV.

De BV (en NV) is een eigen rechtspersoon. Daarom is de DGA in dienst van deze rechtspersoon. Door deze eigen rechtspersoonlijkheid is de DGA (normaal gesproken) niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de BV (of NV).

Aansprakelijkheid

Zoals hierboven uitgelegd, ben je als DGA van een BV gewoonlijk niet privé aansprakelijk voor de eventuele schulden van de BV. Dat betekent echter niet dat je als DGA helemaal nooit privé aansprakelijk bent voor de schulden van de BV. Zo laten banken de DGA vaak privé meetekenen bij het afsluiten van leningen van de BV. Ook kan je als DGA aansprakelijk worden gehouden in een van onderstaande gevallen.

1. Je bent namens de BV overeenkomsten aangegaan waarvan je wist dat de BV hier niet aan kon voldoen;

2. Je hebt de Belastingdienst niet op tijd meegedeeld dat de BV niet kon voldoen aan het betalen van bepaalde belastingen en premies;

3. De belastingen en premies kunnen niet worden voldaan omdat (onder andere) jij de BV onbehoorlijk hebt bestuurd in de periode van drie jaar voor de mededeling aan de Belastingdienst;

4. De BV gaat failliet als gevolg van onbehoorlijk bestuur van (onder andere) jou als DGA.

Als DGA ben je gewoonlijk dus niet aansprakelijk voor de schulden die de BV maakt. Denk daar echter niet te licht over, omdat je als DGA de BV behoorlijk moet besturen.

DGA-salaris 2024

Omdat je als DGA in dienst bent van de BV, ben je een werknemer. Hierdoor krijgt een DGA dus ook salaris uitbetaald. Het kan namelijk verleidelijk zijn om misbruik te maken van deze vrijheid. Als je weinig salaris uitkeert aan jezelf, profiteer je hier belastingtechnisch namelijk van. Omdat deze vrijheid mogelijk tot misbruik kan leiden, zijn er fiscale regels waar de uitkering van het DGA-salaris aan moet voldoen.

Drie manieren om het DGA-salaris te berekenen

De wetgeving omtrent het DGA-salaris stelt dat er een wettelijk minimumloon moet zijn (minimum DGA-salaris). Hieronder staan de verschillende manieren opgesomd. De DGA moet dus alle drie de manieren berekenen voor zijn geval en zijn salaris baseren op de manier die tot het hoogste loon komt. De directeur-grootaandeelhouder ontvangt een DGA-salaris gebaseerd aan de hand van een van de volgende berekeningen:

  1. 100% van het salaris van de werknemer in de meest vergelijkbare functie als de DGA;
  2. Het salaris van de meestverdienende werknemer in de besloten vennootschap;
  3. Het gebruikelijk loon van € 56.000.

De eerste manier houdt verband met de doelmatigheidsmarge. Deze marge houdt in dat de DGA het salaris moet ontvangen die gelijk is aan een werknemer in de meest vergelijkbare functie als de DGA. Voorheen was deze marge 75%. Deze doelmatigheidsmarge is in 2023 verhoogd naar 100%, waarmee de doelmatigheidsmarge dus is verdwenen.

Het verdwijnen van de marge betekent dat een directeur-grootaandeelhouder nu 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking moet aangeven bij de belasting. Dit heeft tot gevolg dat een directeur-grootaandeelhouder dus meer belasting moet betalen.

Veranderingen voor de DGA vanaf 2024

In 2024 zijn er een aantal zaken rondom de DGA veranderd. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet, omdat het invloed heeft op de belastingen die een DGA moet betalen.

Verhoging van het gebruikelijke loon DGA-salaris

Allereerst wordt per 2024 het gebruikelijk loon van het DGA-salaris verhoogd van € 51.000 naar € 56.000. In de afgelopen jaren is dit gebruikelijk loon al steeds een beetje gestegen. Zo stond het loon in de jaren 2019, 2020 en 2021 nog vast op € 46.000. In 2022 werd het loon verhoogd naar € 48.000 en in 2023 verder naar € 51.000. Ook dit jaar wordt het gebruikelijke loon weer verhoogd naar € 56.000. Het loon wordt dus met steeds grotere stappen verhoogd.

Deze verhogingen hebben gevolgen voor de hoogte van de belasting die je betaalt over het DGA-salaris. Heb je te maken met een situatie waarin het nieuwe DGA-salaris, door de verhoging van het gebruikelijk loon, niet kan worden uitgekeerd? Klik dan hier om te kijken hoe je minder aan de DGA kan uitkeren.

Opsplitsing van box 2 dividendbelasting

Daarnaast wordt het tweede tarief van box 2 verhoogd. Als DGA kun je dividend aan jezelf uitkeren. Je bent immers ook aandeelhouder en kan dividend krijgen over de behaalde winst van de BV. Over de uitkering van dit dividend moet belasting worden betaald. Een dividenduitkering valt onder 'het inkomen uit aanmerkelijk belang' en wordt daarom belast in box 2.

In 2023 gold voor box 2 een belastingtarief van 26.9%. Vanaf 2024 verandert dit tarief in twee tarieven. Zo wordt box 2 opgesplitst in twee schijven met elk eigen belastingtarieven. Voor dividenduitkeringen tot € 67.000 moet een tarief van 24.5% worden betaald; voor dividenduitkeringen boven het eerder genoemde bedrag geldt het tweede tarief van 33%.

Verlaging onbelast lenen

Ten derde verandert in 2024 de regelgeving over het lenen door de directeur-grootaandeelhouder van de BV. Je kan als DGA geld lenen van je BV. Vóór 2023 kon je als DGA onbelast geld lenen van je BV. In 2023 is er voor het eerst een limiet gesteld aan het onbelaste lenen van de BV. Dit limiet werd in 2023 op € 700.000 gezet.

Je kon in 2023 dus, zonder hierover belasting te betalen, tot € 700.000 lenen van je BV. Dit limiet is in 2024 verder verlaagd. Vanaf 1 januari 2024 kan je namelijk als DGA nog maar tot een bedrag van € 500.000 onbelast lenen van de BV. Ook deze verandering heeft invloed op de belasting van de directeur-grootaandeelhouder.

Wil je meer weten over de veranderingen in 2024? Klik dan hier.

Meer belastingen, maar waarom?

We hebben een paar keer benoemd dat je als DGA meer belasting moet betalen. Maar waarom is dat nou zo en hoe zit dat precies? Al bovengenoemde maatregelen zorgen ervoor dat DGA's meer of eerder belasting moeten betalen over het geld dat ze lenen van de BV, over het dividend dat ze uitgekeerd krijgen of over het salaris dat ze ontvangen.

Verhoging vennootschapsbelasting 2023

Zo moet een DGA sinds 2023 meer vennootschapsbelasting betalen. Vanaf dat jaar kom je namelijk sneller in een hogere belastingschijf. Zo gold in 2022 nog dat je bij een winst tot € 395.000 een belastingtarief van 19% moest betalen. Dit omslagpunt werd in 2023 verlaagd naar € 200.000.

Meer belasting over salaris

Door de verhoging van het DGA-salaris moet de DGA meer geld aan zichzelf uitkeren. Dat klinkt misschien voordelig, maar over dit bedrag moet meer belasting worden betaald. Voorheen kon de DGA dit bedrag als dividend uitkeren aan zichzelf, waarover minder belasting verschuldigd was dan over inkomsten.

Meer belasting over uitgekeerde winst

En ook de dividendbelasting wordt verhoogd door de nieuwe wijzigingen. Vanaf 2024 wordt de dividendbelasting voor de DGA dus hoger door de nieuwe tweedeling van box 2. Als je boven de € 67.000 dividend uitkeert, betaal je hier nu 24.5% over.

Dit heeft ook als gevolg dat je als DGA dus bij het uitkeren van dividend meer belasting moet gaan betalen over de uitgekeerde winst. Hou dus rekening met deze veranderingen en bekijk wat dit voor gevolgen heeft in jouw persoonlijke situatie. Bereken wat de voordeligste stappen zijn voor jou als DGA en voor de BV. Wij denken graag met je mee.

Eerder belasting over geleende geld

Als laatste moet je als DGA eerder belasting gaan betalen over het bedrag dat je van je BV leent. De DGA moet hierdoor dus ook meer belasting betalen over het geld dat hij of zij leent van de BV. De verlaging van de grens zorgt ervoor dat het duurder wordt om te lenen van je BV.

Heb je als directeur-grootaandeelhouder een openstaande schuld tegenover je BV? Het is verstandig om te berekenen of het verstandiger is om deze vóór het einde van het jaar af te lossen of juist te wachten tot 2024. Ook hierbij helpen we je graag.

belasting

Vragen?

Wil je meer weten over de veranderingen die eraan komen voor de DGA's? Of wil je advies over jouw persoonlijke situatie en overleggen of het worden van een DGA een goede optie is voor je? Plan dan een online check-gesprek in. De specialisten van Firm24 helpen jou graag met het beantwoorden van al je vragen.

Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.
Bijgewerkt op 27 mei 2024
Gepubliceerd op 2 januari 2024

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24