Gevolgen Brexit voor Nederlandse ondernemers

Gevolgen Brexit voor Nederlandse ondernemers

1 februari 2020 is Brexit dag. Het Verenigd Koninkrijk zal vanaf deze datum uit de EU treden en tot en met 31 december 2020 in een “transitieperiode” komen te verkeren. Deze periode kan daarna met twee jaar worden verlengd, maar Boris Johnson heeft al aangegeven dat hij daar niet aan wil. Vanaf 1 januari 2021 zou dan het nieuwe Brexit akkoord alle economische relaties tussen het VK en de achterblijvende EU landen (waaronder ook Nederland) gaan beheersen.

Lange tijd is rekening gehouden met een “harde Brexit” van het Verenigd Koninkrijk. Dit zou inhouden dat alle lopende fiscale en handelsafspraken zouden komen te vervallen en dat er, in ieder geval aan het begin, niets voor in de plaats zou komen. Dit zou voor Europese ondernemers ongemakkelijk zijn, maar voor Britse ondernemers desastreus. Dit lijkt nu te zijn afgewend met het Brexit akkoord van 17 oktober 2019, dat door alle partijen is geaccepteerd.

Voorlopig verandert er nog niets concreets voor Nederlandse ondernemers. Het Verenigd Koninkrijk stapt weliswaar formeel uit de EU per 1 februari 2020, maar gedurende de transitieperiode blijven alle EU-regels en wetten gewoon van kracht. Dit zal voortduren tot 31 december 2020, waarna de nieuwe regels uit het Brexit akkoord van toepassing worden.

Wat gebeurt er met BTW na 31 december 2020?

Bij levering aan het VK vanuit Nederland

Het VK wordt na de transitieperiode een land buiten de EU. Wordt het huidige Brexit akkoord dan van toepassing, dan wordt het VK vanaf dan aangemerkt als land buiten de EU. De export wordt niet aangemerkt als Intracommunautaire Dienst maar valt onder het 0% tarief bij vraag 3a van de BTW aangifte. Exporteer je goederen? Dan moet je kunnen aantonen dat de goederen ook daadwerkelijk de EU hebben verlaten, bijvoorbeeld door het bewaren van de vrachtbrief of en het invoerbewijs.

Let op! Voor de invoer is wel Britse BTW verschuldigd.

In principe is de ontvanger verantwoordelijk voor de afdracht hiervan. Als het een goederenzending betreft van minder van GBP 135 en het transportbedrijf draagt deze lasten niet af, dan dien je je als verkoper in het VK te registreren voor de afdracht van invoer BTW.

Bij levering vanuit het VK aan Nederland

Bij de huidige stand van zaken zal Noord-Ierland een EU land blijven. Dat betekent dat alle oude EU-regels voor BTW gewoon blijven gelden. Het gelden dan als intracommunautaire leveringen. Hier verandert dus niets voor ondernemers uit andere EU landen, maar des te meer voor Engelse ondernemers die zaken doen met Noord-Ierland.

Leveringen van Nederland aan Noord-Ierland en andersom

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Dat betekent dat geen accijnzen en douane heffingen mogen plaatsvinden op de grensovergang. Vanaf 1 januari 2021 gaan die heffingen wel plaatsvinden, en dat zal veel werk bij de grensovergangen opleveren.

Exporteer je goederen naar het VK, houd er dan rekening mee dat je vanaf 1 januari 2021 waarschijnlijk een EORI nummer nodig hebt. Start deze aanvraag tijdig om problemen te voorkomen. Dat doe je hier. Als je op grote schaal producten naar het VK exporteert is het raadzaam om een “Authorized Economic Operator” vergunning aan te vragen. Dat kan hier.

Voor Noord-Ierland geldt weer dat het als gewoon EU-land blijft aangemerkt. Voor rechtstreeks transport naar Noord-Ierland vanuit Nederland blijft de bestaande douane unie met andere EU landen gewoon gelden.

paspoort

Ik heb personeel in dienst met een Brits paspoort. Kan ik hier problemen mee verwachten?

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van werknemers. Dat betekent dat ieder persoon in ieder ander EU land aan de slag kan voor een werkgever, zonder dat daarvoor aan aanvullende vereisten moet worden voldaan. Door Brexit gaat dat veranderen voor Britse personen die in dienst gaan bij Nederlandse bedrijven.

Tot en met 31 december 2020 gebeurt er niets ten aanzien van huidige of nieuw aan te nemen werknemers met een Brits paspoort. Deze werknemers hebben het recht om te wonen en te werken in Nederland. Pas vanaf 1 januari 2021 is het onder omstandigheden nodig om voor een nieuwe werknemer met een Brits paspoort een tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat werknemers met een Brits paspoort onder omstandigheden een verblijfsvergunning moeten aanvragen (als ze deze niet al bezitten). Zij zullen tijdig door het IND worden geïnformeerd over hun situatie en over de te nemen stappen.

Tast je nog in het duister wat de Brexit als fiscale gevolgen heeft voor jouw bedrijf en wil je hierover sparren met een fiscalist? Neem dan contact op met het support team en wij brengen je in contact met onze fiscale partner.

 

Tot slot

Lees hier nog een interessant artikel over hetzelfde onderwerp.

died_2396aea730
Diederick Cardon linkedin
Diederick Cardon werkt inmiddels niet meer bij FIRM24 maar hij schreef artikelen over ondernemingsrecht.
Bijgewerkt op 20 maart 2024
Gepubliceerd op 3 februari 2020

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24