De SLIM-subsidie tilt je mkb-bedrijf naar een hoger plan

Het cliché van deze tijd: “de wereld verandert sneller dan ooit!” Denk hierbij aan de technologische ontwikkelingen, de kennis en de manier waarop zaken georganiseerd zijn. Ook de arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Om met de benodigde ontwikkelingen mee te gaan is het belangrijk om je personeel up-to-date te houden d.m.v. opleidingen, hier zit helaas een prijskaartje aan verbonden. Voor de MKB-ondernemingen is dit geld vaak niet beschikbaar en daarom biedt het kabinet als oplossing de SLIM-subsidie aan. Waarvoor deze subsidie interessant is en of jij hiervoor in aanmerking komt lees je in dit artikel.

Wat is de SLIM-subsidie?

Het is belangrijk om eerst te begrijpen wat de SLIM-subsidie precies inhoudt. In het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder vanzelfsprekend dat de werknemers leren en ontwikkelen tijdens het werken. Ook in bijvoorbeeld de horeca-, landbouw- en recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te creëren, omdat hier vaak seizoensarbeid wordt verricht. In deze gevallen zijn de tijd, de middelen en het geld hiervoor niet beschikbaar. De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen) heeft als doel om een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf te creëren. De SLIM-regeling voorkomt dat de tijd, de middelen en het geld in de weg staat om dit doel te bereiken.

Wat kan je doen met de SLIM-subsidie?

Met deze subsidie kan jij als ondernemer je werknemers op de hoogte houden van de interessante ontwikkelingen, je loopbaanadviezen voor de medewerkers ontvangen of je werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aanbieden. Daarnaast vergoedt de SLIM-regeling een deel van de kosten van een derde leerweg (een manier om je mbo-diploma te halen), waardoor de werknemers de mogelijkheid hebben om tijdens hun werk een mbo-opleiding te volgen.

Voorbeelden van activiteiten die je kan invoeren met de SLIM-subsidie

 • Periodieke ontwikkelingsgesprekken: jezelf blijven ontwikkelen is altijd heel belangrijk. Gesprekken tussen jou en de werknemer over deze ontwikkeling horen hierbij. Het is soms lastig om zo’n gesprek goed en effectief te voeren. Voor het invoeren van een periodiek ontwikkelingsgesprek kan je de SLIM-subsidie aanvragen! Met deze subsidie kan je bijvoorbeeld een adviesgesprek met een externe adviseur inplannen over hoe je dit het beste kan invoeren in jouw onderneming en hoe je deze ontwikkelingsgesprekken het beste kan voeren.
 • Leerrijke werkomgeving: op verschillende manieren kan je in jouw onderneming een omgeving creëren waardoor het voor je medewerkers laagdrempelig wordt om nieuwe vaardigheden te leren. Welke manieren het beste zijn voor jouw onderneming verschilt per onderneming. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan: het ontwikkelen van een e-learning programma, het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal en introductie van leerambassadeurs.
 • Bedrijfsschool: het is voor jou als ondernemer waarschijnlijk belangrijk om medewerkers aan te trekken, ze te binden en daarna duurzaam inzetbaar te houden. Om dit voor elkaar te krijgen kan je je aansluiten bij een bestaande bedrijfsschool of kan je zelf een bedrijfsschool oprichten, waar leren en werken gecombineerd worden. Jij kan dan als ondernemer nieuwe en bestaande medewerkers een opleiding aanbieden waarbij ze ondertussen ook meewerken in jouw onderneming!
 • Praktijkleerplaats in de derde leerweg: dit is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur die uiteindelijk kan leiden tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt biedt dit kansen en brengt daarnaast ook veel flexibiliteit met zich mee. Ook voor volwassenen is dit aantrekkelijk, omdat het extra ruimte biedt voor een verkorting van de opleiding voor medewerkers aangezien je al nodige werkervaring hebt. Je kan als onderneming dus ook voor het aanbieden van zo’n praktijkleerplaats subsidie aanvragen.

Waarom is deze SLIM-subsidie?

De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben vaak ook invloed op jouw onderneming, denk hierbij aan de kennis en de vaardigheden van de medewerkers en de organisatiestructuur. Het kan heel nuttig zijn om af en toe inzichtelijk te krijgen wat alle veranderingen betekenen voor jouw onderneming en medewerkers en welke verbeterpunten daarbij horen.

Voor wie is de SLIM-subsidie en aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De SLIM-regeling is niet voor iedere ondernemer beschikbaar. Drie groepen komen in aanmerking voor het aanvragen van de SLIM-subsidie:

 • MKB-ondernemingen:
  • Maximale subsidie bedrag: € 24.999.
  • Eigen bijdrage: bij een kleine MKB = 80% van de subsidiabele kosten en bij een middelgrote mkb = 60% van de subsidiabele kosten.
  • Looptijd: binnen 3 maanden na de toekenning starten en duurt in totaal maximaal 12 maanden.
 • Samenwerkingsverbanden in het MKB:
  • Maximale subsidie bedrag: € 500.000 en per samenwerkingspartner maximaal € 200.000.
  • Eigen bijdrage: 60% van de subsidiabele kosten.
  • Looptijd: binnen 3 maanden na de toekenning starten en duurt in totaal maximaal 24 maanden.
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie:
  • Maximale subsidie bedrag: € 200.000. Uitzondering voor landbouwbedrijven is maximaal €20.000.
  • Eigen bijdrage: 60% van de subsidiabele kosten.
  • Looptijd: binnen 3 maanden na de toekenning starten en duurt in totaal maximaal 24 maanden.

Wanneer is de SLIM deadline?

Mkb-ondernemingen kunnen van 1 september tot en met 28 september 2023 SLIM Subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt van woensdag 1 maart 9:00 uur t/m donderdag 30 maart 17:00 uur.

geld

Ten slot (aanrader)

Wil jij van jouw SLIM-project binnen jouw onderneming een groot succes maken? Klik dan hier of neem dan contact op met één van onze adviseur om je hierbij te helpen! Klik hier om een gratis adviesgesprek in te plannen.

Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.
Bijgewerkt op 9 april 2024
Gepubliceerd op 14 februari 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00