Wetswijzigingen in het 3e kwartaal van 2023

Wetten veranderen constant en dit heeft ook impact op ondernemers. Voor het derde kwartaal van 2023 (juli, augustus, september) zijn een aantal wetten aangepast die specifiek voor ondernemers van belang kunnen zijn. Wij zetten in dit artikel deze wetswijzigingen 2023 per zakelijke dienstverlening voor je op een rijtje. Zo weten ondernemers wat hen te wachten staat en kunnen ze hier rekening mee houden in hun bedrijfsvoering! 

Sneller toegang tot de schuldsanering 

Per 1 juli 2023 hebben ondernemers met problematische schulden reden tot optimisme, dankzij een recente wijziging in de Faillissementswet. Deze wetsaanpassing opent de deur naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), een wettelijk traject dat specifiek is ontworpen om schulden op te lossen. Dit betekent dat ondernemers met problematische schulden nu de kans krijgen om hun financiële situatie te herstellen en een nieuwe start te maken. Om toegelaten te worden tot de Wsnp moeten ondernemers kunnen aantonen dat zij in de afgelopen 3 jaar ‘te goeder trouw’ zijn geweest bij het ontstaan of onbetaald laten van hun schulden, waarbij zij met goede en eerlijke bedoelingen hebben gehandeld en rekening hebben gehouden met al hun inkomsten en uitgaven. Dit onderdeel van de wetswijzigingen 2023 belooft een positieve impact te hebben op ondernemers die worstelen met schulden. 

Strengere regels voor digitale diensten 

Een andere verandering uit de wetswijzigingen 2023 is dat de Digital Services Act (DSA) per 25 augustus 2023, de regelgeving voor digitale diensten binnen de Europese Unie strenger gaat maken. De DSA wil regels invoeren die consumenten en bedrijven beter beschermen in de online wereld. Ze leggen regels op aan grote digitale diensten, zoals Apple, Google, Meta (Facebook en Instagram), Twitter, AliExpress en Booking.com. Deze verplichtingen zijn bijvoorbeeld een nieuwe aanpak van illegale inhoud en desinformatie, aanpassingen aan aanbevelingssystemen, transparantie in online reclame en jaarlijkse beoordelingen van risico's met betrekking tot schadelijke online praktijken. Deze platforms zullen ook worden onderworpen aan controles van hun gebruikte algoritmes. Verder zal de DSA vanaf 17 februari 2024 ook van toepassing zijn op andere veelgebruikte online marktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudaanbieders, internetproviders en platforms voor het delen van content, zoals video platforms en online reis- en accommodatie platforms. Dit kan dus ook verschillende ondernemers raken. Deze wetswijzigingen 2023 zorgen voor strengere regels voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van digitale diensten, strengere controle op gepersonaliseerde advertenties en bescherming tegen desinformatie en schendingen van grond- en mensenrechten. 

Loondoorbetaling wordt verkort

Een andere belangrijke wijziging binnen de wetswijzigingen 2023 die voor ondernemers is toegepast, is het loondoorbetalingsbeleid bij ziekte voor AOW-gerechtigd personeel. Met ingang van 1 juli 2023 is de loondoorbetalingsperiode voor dit personeel namelijk verkort van 13 naar 6 weken. Dit betekent dat werkgevers die AOW'ers in dienst hebben, nu slechts 6 weken verantwoordelijk zijn voor het doorbetalen van het loon tijdens ziekte. Voor personeel van AOW-leeftijd die vóór 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken voor loondoorbetaling gelden. Deze veranderingen, zoals vastgelegd in het overgangsrecht Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd, zijn van groot belang voor ondernemers die oudere werknemers in dienst hebben. Het biedt hen meer flexibiliteit en verlichting op het gebied van loondoorbetaling in het geval van ziekte. 

Betalen voor plastic in de horeca en supermarkten 

De wetswijzigingen 2023 brengen ook mee dat vanaf 1 juli 2023 ondernemers die eten en drinken voor consumptie onderweg of afhaal aanbieden hun klanten moeten laten betalen voor plastic wegwerpbekers en -verpakkingen. Het gratis weggeven van deze eenmalig te gebruiken plastic items is nu namelijk verboden voor detailhandel en groothandel. Ondernemers houden wel de vrijheid om plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te gebruiken, maar moeten hier dan wel geld voor vragen. De hoogte van deze prijs bepalen ondernemers zelf. Ondernemers die gebruik maken van papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen mogen dit wel kosteloos meegeven. De nieuwe maatregel stimuleert het gebruik van herbruikbare alternatieven voor maaltijden en dranken die ter plekke worden bereid. Let op! Supermarkten moeten ook rekening houden met de regels, aangezien sommige plastic verpakkingen die lijken op to go-verpakkingen ook kosten met zich meebrengen, zoals voorverpakte broodjes of salades. 

Oude kleding verplicht inzamelen 

Per 1 juli 2023 komt er meer verantwoordelijkheid voor textielafvalbeheer te liggen bij de producenten, importeurs en modeketens. Er geldt dan een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Dit houdt in dat producenten van consumenten- en bedrijfskleding zich bezig moeten houden met de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de gemeente, maar dat gaat nu dus veranderen. Deze veranderingen zijn van toepassing op alle partijen, en dus ook ondernemers, die kleding op de Nederlandse markt brengen. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen duurzame oplossingen zoeken en nadenken over de impact die zij met hun bedrijf maken op het milieu. 

Geen sigaretten of sigaren in een webshop 

De wetswijzigingen 2023 hebben ook invloed op de tabaksindustrie. Per 1 juli 2023 is het namelijk verboden voor ondernemers om sigaretten of sigaren te verkopen via een online webshop of op afstand. Ook aanverwante producten, zoals e-sigaretten en navulverpakkingen mogen niet online of op afstand worden verkocht. Onder op afstand verkopen vallen situaties waarin telefonisch, via een postorder, met een bestelbon of online een bestelling kan worden gedaan. Een website is hierbij dus geen verplicht criterium. De nieuwe regel geldt voor zowel ondernemers die eigenaren van webshops zijn in deze detailhandel, als ondernemers die functioneren als producent of importeur van rookwaren. Het doel van deze nieuwe wet is dat deze zakelijke dienstverlening minder toegankelijk wordt voor jongeren en dat er meer toezicht is op de verkoop van dit ongezonde product. 

Wijzigingen in de kinderopvang

Een andere wetswijziging heeft betrekking op de drie-uursregeling en het vaste-gezichten criterium in de kinderopvang. Het is namelijk moeilijk om in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan deze regels te voldoen vanwege het personeelstekort en de hoge werkdruk. Wat betreft de drie-uursregeling hoef je per 1 juli 2023 niet langer vooraf specifieke tijdstippen vast te leggen waarop je afwijkt van de Beroepskracht-kindratio (BKR). In het pedagogisch beleidsplan moet je wel beschrijven hoe je omgaat met groepsindeling, personeelsinzet en de behoeften van het kind wanneer er van de BKR wordt afgeweken bij de kinderopvang. Met betrekking tot het vaste-gezichten criterium mag je nu een andere beroepskracht inzetten, maar alleen als je al werkt met maximaal drie vaste gezichten per kind. Wederom moet in het pedagogisch beleidsplan vermeld worden hoe je de emotionele veiligheid en stabiliteit van het kind waarborgt bij het inzetten van een andere beroepskracht. Verder moet er hierover advies komen van de oudercommissie. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in het 'Besluit kwaliteit kinderopvang' en is van toepassing op kindercentra, zoals kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. 

Nieuwe vrachtwagens moeten een SMT2

Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht voor nieuw geregistreerde vrachtwagens in de transportsector. Deze verandering is onderdeel van het Europese mobiliteitspakket 'Mobility Package' die geldt voor transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs. De SMT2 zal naast de controle op rij- en rusttijden worden gebruikt voor handhaving op cabotage en detachering, door onder andere grenspassages en laden en lossen te registreren. Ondernemers zullen de overstap op dit nieuwe instrument uiteindelijk allemaal moeten doen binnen deze zakelijke dienstverlening. Bestaande tachografen die in vrachtauto's voor internationaal vervoer worden gebruikt, moeten namelijk ook door de SMT2 worden vervangen in de loop der tijd. Vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf moeten uiterlijk op 31 december 2024 over een SMT2 beschikken, terwijl vrachtwagens met een smart tacho 1 deze verplichting hebben op 19 augustus 2025. 

Elektronische gegevens in de zorg

Voor zorgaanbieders, zorgverleners, aanbieders van IT-producten of -diensten en certificerende organisaties zal er per 1 juli 2023 ook het een en ander veranderen. Het wordt namelijk verplicht om medische gegevens elektronisch te delen met andere zorgverleners, in plaats van via papier, fax of dvd's. Deze verandering heeft als doel fouten te voorkomen en communicatie te verbeteren tussen zorgverleners. Er worden zo ook afspraken gemaakt over het gebruik van dezelfde vaktermen en de systemen die zorgverleners gebruiken. De NEN-norm zal de uitwisseling van gegevens standaardiseren en er een verplichte certificering wordt ingesteld voor IT-producten en -diensten die gebruikt worden bij het delen van medische informatie. De eerste verplichting die voor deze zakelijke dienstverlening in deze sector zal gaan gelden ziet op de elektronische uitwisseling van medische recepten.

Meer weten? 

Vond jij dit artikel over de wetswijzigingen 2023 per zakelijke dienstverlening interessant en wil je meer van dit soort blogs lezen? Bekijk dan bijvoorbeeld deze blog voor andere veranderingen voor ondernemers. Of krijg je liever advies op maat? Voor een persoonlijk gesprek kan je altijd bij ons aankloppen middels een gratis online check-gesprek

Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.
Bijgewerkt op 20 maart 2024
Gepubliceerd op 7 augustus 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24