Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag, een dag van vele gezichten. Elk jaar worden op de derde dinsdag van september de plannen en wetgeving voor het komende jaar bekend gemaakt door onze koning. Ondanks dat een hoop aandacht deze dag uitgaat naar de uitvaart van Koningin Elizabeth, gaat het leven natuurlijk gewoon door. En ook dit jaar moeten de plannen “gewoon” bekend worden gemaakt.

Deze plannen lijken voor het eerst sinds een aantal jaar ingrijpender te zijn dan voorgaande jaren. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. In totaal is er een inflatie van bijna 10%. Dat is vrij hoog en hier ondervinden veel huishoudens maar natuurlijk ook ondernemers dan ook last van. Ook de stijging van de gas- en energieprijzen speelt hier natuurlijk een rol in. Mede hierom zal het verbeteren van de koopkracht dus hoog in het vaandel staan. Hierdoor zullen er een aantal dingen sterk veranderen. 

Vennootschapsbelasting 

Net als vorig jaar is de vennootschapsbelasting nu ook weer verandert. De vennootschapsbelasting voor bedrijven en particulieren in box 3 zal omhoog gaan. 

De vennootschapsbelasting gaat van 395.000 naar 200.000 euro. Hierdoor zullen meerdere mensen het hoge tarief van 25,8% moeten gaan betalen. Het lage belastingtarief, zal verhoogd worden met 4%, dit gaat dus van 15% naar 19%.

 20222023
Opstaptarief15% tot € 245.00019% tot € 200.000
Toptarief25% vanaf € 395.00025,8% vanaf € 200.000

Inkomstenbelasting 

De inkomstenbelasting zal daarentegen gaan dalen. Dit geldt wel alleen voor het inkomenstarief voor inkomens tot de 70.000 euro. 

Veranderingen voor DGA 

Een dga zit wanneer het gaat om zijn eigen salaris aan meerdere eisen vast. In 2023 zullen deze nog strenger worden. Wanneer zij uitkering door middel van een vergelijkbare dienstbetrekking, konden ze voorheen nog genieten van een doelmatigheidsmarge van 25%.

Deze zal vanaf 2023 verlaagd worden naar 15%, wat betekent dat je jezelf meer loon uit gaat moeten keren. Ook is het zo dat voor een innovatieve start-up, de DGA zijn loon gelijk mag stellen aan het wettelijk minimumloon. 

Overdrachtsbelasting

Het tarief wat betrekking heeft op de overdrachtsbelasting zal ook een stijging gaan ondervinden. Waar deze eerst 8% was, zal deze stijgen tot boven de 9% (en misschien wel boven de 10%). 

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding zal ook omhoog gaan. Deze betrof in 2022 nog 19 cent per kilometer. Verwacht wordt dat deze in 2023 zal gaan stijgen tot waarschijnlijk om en nabij 21 cent per kilometer. Hierdoor zullen werknemers meer kilometers vergoed krijgen van hun werkgever. 

Stijging minimumloon 

Het wettelijke minimumloon zal vanaf 1 januari 2023 met 10% gaan stijgen. Er is dus een extra verhoging gekomen, dit werd noodzakelijk geacht omdat de dalende koopkracht zo bij te kunnen benen. Dit betekent ook dat de uitkeringen zullen gaan stijgen. Denk hierbij aan de AOW, bijstand en dergelijken. 

Brandstof Accijns 

De brandstofaccijns werd het afgelopen jaar al verlaagd. Deze verlaging is verlengd tot in ieder geval het eerste half jaar van 2023. 

Afschaffing jubelton 

Per 1 januari 2024 zal de zogenaamde Jubelton (belastingvrije schenking voor een eerste woning aan kinderen) worden afgeschaft. Ook zal deze in 2023 behoorlijk worden verlaagd tot een bedrag van €27.231. De maximale vrijstelling betreft op dit moment €106.671. 

 202120222023
Belastingvrij tot€105.302€106.671€27.231

Even sparren over één van de bovenstaande onderwerpen? Start rechtsonder een chat op met één van onze specialisten. Zij helpen je graag verder!


Prinsjesdag 2021

Op de derde dinsdag in september is het weer zover: Prinsjesdag. De dag waar veel ondernemers met spanning op wachten, want er zou zomaar veel kunnen veranderen. Hoewel we nog even geduld moeten hebben voordat het 21 september is, zijn er wel al een aantal dingen bekend die hoogstwaarschijnlijk in de Miljoenennota komen. In deze blog zullen we uitleggen wat er waarschijnlijk allemaal voor jou verandert.

Vennootschapsbelasting

Tot een belastbaar bedrag van € 245.000 geldt nu voor de vennootschapsbelasting een tarief van 15%. Deze eerste schijf wordt in 2022 verhoogd tot € 395.000.

 20212022
Opstaptarief15% tot € 245.00015% tot € 395.000
Toptarief25% vanaf € 245.00025% vanaf € 395.000

Vergoeding voor thuiswerk kosten

Door een of ander virus dat het hele land in de greep heeft zijn veel mensen thuis gaan werken, wat de nodige kosten met zich heeft meegebracht. Daarom heeft het kabinet besloten om een gerichte vrijstelling in het leven te roepen voor de vergoeding van deze kosten. De precieze mogelijkheden hiervan zijn nog niet bekend, dus daarvoor zullen we tot 21 september moeten wachten.

Aandelenoptierechten worden fiscaal aantrekkelijker

Vorig jaar is er al een wijziging gekomen in de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers van start-ups. Het plan voor volgend jaar is ook om de aandelenoptierechten fiscaal nog aantrekkelijker te maken door het wijzigen van het moment waarop belasting verschuldigd is. Zo wordt het als bestuurder van een BV mogelijk innovatie te stimuleren door deze opties als loon verstrekken. Door middel van aandelenopties krijgen medewerkers een lager salaris, maar krijgen ze ook een aandelenoptierecht dat ze op een later moment kunnen omzetten in aandelen die een bepaalde geldwaarde representeren. Lees hier meer over wat deze aandelenopties precies inhouden.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO werd vorig jaar al wat flexibeler gemaakt, en zo komen er dit jaar weer wat veranderingen. Het is vrijwel zeker dat de aanvraag systematiek voor de WBSO wordt vereenvoudigd. Ook wordt de wetgeving op de op te voeren kosten en uitgaven speur- en ontwikkelingswerk bij mededeling verduidelijkt. Hoe dat verder in zijn werk gaat, is voor nu nog niet bekend.

Buitenlandse bestuurders- en commissarisbeloningen

Woon jij in Nederland, maar ben jij een bestuurder of commissaris van een buitenlandse vennootschap? Dan komt er waarschijnlijk helaas een hogere belastingdruk op jouw inkomen. De goedkeuring voor het toepassen van de vrijstellingsmethode wordt namelijk ingetrokken. Deze vrijstellingsmethode houdt kortweg in dat het buitenlandse inkomen wordt vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelastingheffing (box 1). Als dit wordt ingetrokken, is dat dus nadelig voor het nettoloon.

Belastingplicht omgekeerde hybride lichamen

Bepaalde samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld CV’s in CV-BV-structuren, worden in de toekomst vaak zelfstandig belastingplichtig. Hoe ze nu worden gekwalificeerd als transparante entiteiten (omgekeerde hybride lichamen), komt daar volgend jaar verandering in. Door middel van het wetsvoorstel moet voortaan het desbetreffende samenwerkingsverband bijvoorbeeld zelfstandig aangifte doen voor de vennootschapsbelasting en haar eigen winst berekenen.

Zelfstandigenaftrek

Het is al bekend dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot € 3.240 in 2036. Dit jaar bedraagt deze aftrekpost € 6.670, dat wordt verminderd met € 360. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2022 op € 6.310 staat.


Prinsjesdag 2020

Ieder jaar, op de derde dinsdag van september, maakt de regering zijn nieuwe begrotingsplannen bekend. Ook dit jaar zijn veel van deze regeringsplannen al bekend voordat de Minister van Financiën de kans heeft gehad om ze zelf openbaar te maken. In dit artikel tref je een overzicht van de stukken die hoogstwaarschijnlijk uit de Miljoenennota van dit jaar zullen volgen.

Vennootschapsbelasting

De belastingverlaging die gepland stond voor de grote bedrijven vindt toch geen doorgang. Het tarief uit de hoge schijf van de vennootschapsbelasting wordt niet meer verlaagd van 25% naar 21,7%. Deze schijf uit de vennootschapsbelasting geldt momenteel voor winst van bedrijven boven de € 200.000. Het tarief uit de lage schijf van de vennootschapsbelasting - momenteel voor winst onder de € 200.000 - daalt wel volgens plan, namelijk van 16,5% naar 15%. Tot slot wordt het belastbaar bedrag verhoogd van € 200.000 naar € 400.000.

Jaar20202021
Belastbaar bedrag tot € 200.00016.5% 
Belastbaar bedrag vanaf € 200.00025% 
Belastbaar bedrag tot € 400.000 15%
Belastbaar bedrag vanaf € 400.000 25%

Investeringsaftrek en zelfstandigenaftrek

Tegenover de handhaving van het tarief van 25%, in de hoge schijf van de vennootschapsbelasting, staat een extra investeringsaftrek genaamd de baangerelateerde investeringsaftrek (BIK). Bedrijven die investeren kunnen korten op hun loonheffing. De zelfstandigenaftrek wordt nog eens extra verlaagd van € 7000 naar € 3200. Voorlopig zouden zzp’ers daar nog weinig van moeten merken omdat de arbeidskorting stijgt en het lage tarief in de inkomstenbelasting daalt van 38,1% naar 36,9%.

Spaarders

De spaarders gaan er in Nederland het meeste op vooruit. De vrijstelling van de belasting op vermogen (box 3) gaat voor paren omhoog naar € 100.000 en voor individuele belastingplichtige naar € 50.000. Momenteel is dat nog € 62.000 voor paren en € 31.000 voor individuen. Voorts ontvangt zorgpersoneel bovenop de eerder beloofde bonus van € 1000 een extra bonus van € 500.

Overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt die jonger zijn dan 35 worden vrijgesteld van 2% overdrachtsbelasting. Deze 2% wordt opgevangen door andere huizenkopers. Beleggers die een woning kopen om het vervolgens te verhuren en niet zelf in de woning gaan wonen moeten vanaf 1 januari 8% overdrachtsbelasting gaan betalen. Ook huizen die gekocht worden voor bewoning van kinderen van de koper en bijvoorbeeld een tweede huis vallen onder dezelfde regeling. Daarnaast gaat ook de belasting voor de aankoop van bedrijfspanden van 6% naar 8%.

Aandelenopties

De fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers van start-ups en scale-ups ondergaat naar verwachting eveneens een verandering. Het idee achter de wijziging is om de positie van dit soort bedrijven op de arbeidsmarkt te versterken. Het is immers vaak lastig voor start-ups en scale-ups om te concurreren met grotere bedrijven die een hoger salaris bieden aan werknemers. Momenteel vindt de heffing plaats op het moment dat de aandelenoptie wordt uitgeoefend. Op het moment van uitoefening van het optierecht kunnen de verkregen aandelen echter veelal niet worden verkocht. Daarnaast hebben start-en scale-ups vaak niet genoeg liquiditeit om de belastingheffing te voldoen. Zij zullen dus gebaat zijn bij een regeling waarbij de heffing op een later moment plaatsvindt. Zo’n moment zou bijvoorbeeld kunnen zijn wanneer het bedrijf naar de beurs gaat. Naar welk moment de belastingheffing precies gaat is nog onduidelijk.


Prinsjesdag 2019

Afgelopen dinsdag vond Prinsjesdag plaats. Wederom heeft het kabinet allerlei fiscale wijzigingen aangekondigd in het nieuwe belastingplan. Hieronder kun je verschillende wijzigingen uit het belastingplan vinden die wellicht op jou van toepassing kunnen zijn. Naast de wijzigingen uit het belastingplan van afgelopen Prinsjesdag is er tevens een kort stukje opgenomen omtrent de al eerder aangekondigde wijziging van de heffing in box 3.

1. Inkomstenbelasting

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek zal in de komende 10 jaar worden verlaagd. Op dit moment hoeven ZZP’ers geen belasting te betalen over de eerste €7280 aan winst. Vanaf 2020 wordt dit bedrag stapsgewijs in 10 jaar verlaagd naar €5000. De reden van de verlaging is om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt verhoogd. De algemene heffingskorting zal in 2020 €2.711 bedragen en in 2021 €2.801.

Arbeidskorting

Vanaf 2020 zal de arbeidskorting stapsgewijs worden verhoogd (in drie stappen). De maximale arbeidskorting zal in 2020 €3.819 bedragen. Zowel werkgevers als werknemers profiteren hiervan.

Box 2 tarief

Het tarief in box 2 wordt verhoogd naar 26,25 procent. Het box 2-tarief zal in 2021 worden verhoogd naar 26,6 procent.

Box 3

Ondanks dat het box 3 tarief geen maatregel is van dit belastingplan, heeft het kabinet bekendgemaakt dat de heffing in box 3 zal aansluiten bij de werkelijke spaarrente. Dit wordt pas ingevoerd vanaf 2022 en houdt in dat de werkelijke verhouding tussen beleggingen, spaargeld en schulden van de belastingplichtige als uitgangspunt gelden voor de heffing in box 3. Met de nieuwe maatregel wordt er gekeken naar de werkelijke hoeveelheid spaargeld. De werkelijke hoeveelheid spaargeld zal een vooraf vastgestelde forfaitaire rente opleveren en dit zal zoveel mogelijk aansluiten bij de daadwerkelijke spaarrente. De spaarrente wordt belast tegen een tarief van 33 procent. Dit houdt op dit moment in dat er geen heffing plaatsvindt in box 3 over €440.000 spaarvermogen aangezien er sprake is van een lage spaarrente. Hieronder een voorbeeld:

De eerste €400 van het rendement is vrijgesteld van een heffing. Op dit moment is de spaarrente 0.09 procent. Indien je €400.000 aan spaargeld hebt dan is er sprake van een rendement van €360. Deze €360 aan rendement is dus vrijgesteld.

Op het moment dat de spaarrente stijgt is het dus mogelijk dat je boven de drempel uitstijgt.

2. Vennootschapsbelasting

Toptarief vennootschapsbelasting

Tijdens Prinsjesdag 2018 werd bekendgemaakt dat het vennootschapsbelastingtarief voor winsten boven de €200.000 stapsgewijs zouden worden verlaagd van 22,55 procent in 2020 naar 20,5 procent in 2021. Het toptarief wordt echter pas in 2021 verlaagd. Daarnaast blijft de verlaging steken op 21,7 procent. De tariefdaling voor de eerste €200.000 winst blijft hetzelfde. Dit houdt in dat de tariefdaling in 2020 naar 16,5 procent gaat en in 2021 naar 15 procent.

Afschaffing betalingskorting voor de vennootschapsbelasting

Ondernemers kunnen op dit moment onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op korting indien zij de vennootschapsbelasting in één keer voldoen. Een dergelijke betalingskorting wordt afgeschaft per 1 januari 2021.

Aanpassing liquidatieverliesregeling

De aftrekbaarheid van liquidatieverlies zal worden beperkt vanaf 2021. De mogelijkheid om liquidatieverlies af te trekken is vanaf 2021 slechts toegestaan voor belangen van meer dan 25 procent in vennootschappen die gevestigd zijn in de EU/EER. In het geval van een belang in een vennootschap die niet is gevestigd in de EU/EER waarin sprake is van een belang van minder dan 25 procent, maar meer dan 5 procent, blijft een liquidatieverlies aftrekbaar tot een bedrag van maximaal 1 miljoen euro.

Innovatiebox

Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 7 procent naar 9 procent vanaf 1 januari 2021.

3. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Lening eigen venootschap

Aanmerkelijkbelanghouders die excessief geld lenen bij hun eigen vennootschap zullen vanaf 2022 belasting moeten betalen over die leningen. Het gaat hierbij om lening die uitstijgen boven de €500.000. Onder dit bedrag vallen geen eigenwoningschulden.

4. Wijzigingen voor de auto

Bijtelling privégebruik elektrische auto

Op dit moment bedraagt de bijtelling voor privégebruik van elektrische auto’s 4 procent van de cataloguswaarde voor zover deze niet meer bedraagt dan €50.000. Boven dit bedrag bedraagt de bijtelling 22 procent. In 2020 zal de bijtelling voor elektrische auto’s worden verdubbeld (8 procent) over de eerste €45.000 van de cataloguswaarde. In 2021 zal de bijtelling 12 procent over de eerste €40.000 bedragen. De gewone bijtelling blijft 22 procent. De bijtelling over elektrische auto’s zal blijven stijgen totdat er uiteindelijk in 2026 geen onderscheid meer is tussen gewone en elektrische auto’s van de zaak. De bijtelling op privégebruik van elektrische auto’s volgt uit een maatregel in het Klimaatakkoord.

5. Omzetbelasting

Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven

Het Nederlandse verlaagde btw-tarief (9 procent) wordt van toepassing op het uitlenen en leveren van e-uitgaven langs elektronische weg.

De kleine ondernemersregeling

De KOR (kleine ondernemingsregeling) gaat veranderen. Het idee is dat ondernemers die niet meer dan €20.000 omzet per jaar maken vrijgesteld worden van het afdragen van btw. Dit zal zorgen voor minder administratieve lasten. Deze regeling zal ook voor stichtingen, verenigingen en BV’s gaan gelden. Op dit moment geldt de kleine ondernemingsregeling slechts voor de eenmanszaak, de maatschap en de vennootschap onder firma (VOF). Indien de belastingdienst je niet automatisch aangemerkt heeft voor deze vrijstelling dien je hier een aanvraag voor te doen. De regeling duurt in beginsel drie jaar.

6. Loonbelasting

Fiets van de zaak

Reizen met de fiets is goed voor het milieu, de gezondheid van de werknemer en onder andere de file-problematiek. De regels met betrekking tot een fiets van de zaak worden een stuk aantrekkelijker. Om dit moment valt de (lease)fiets van de zaak onder de werkkostenregeling. Bovendien moeten op dit moment alle gefietste kilometers geregistreerd worden. Dit zorgt voor een behoorlijke administratieve last. Ook voor de (lease)fiets van de zaak zal binnenkort een vaste bijtelling worden gehanteerd, net zoals bij de auto. Dit houdt in dat 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de fiets opgeteld wordt bij het bruto-inkomen. Deze regeling zal gelden voor alle fietsen: racefietsen, elektrische fietsen, bakfietsen en stadsfietsen. De fiets kan gebruikt worden voor zowel privégebruik als woon-werkverkeer. De huidige kilometerregistratie wordt afgeschaft. Deze regeling betekent dat je in de nabije toekomst slechts een euro per maand zal betalen voor je fiets.

Vrijgestelde vergoeding kosten van aanvraag VOG

Er komt een gerichte vrijstelling in de wet waarin staat dat werkgevers de kosten voor een VOG onbelast aan de werknemer kunnen vergoeden. Dit wetsvoorstel zal worden opgenomen in het Belastingplan van 2020.

Producten uit eigen bedrijf

De waardering van branche-eigen producten worden op dit moment gewaardeerd op grond van de verkoopprijs aan derden. Deze waardering kan afwijken van de waarde in het economisch verkeer. Om deze reden wordt de waardering van een branche-eigen product voortaan gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer.

Gepubliceerd op 21 september 2022
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00