Kennisbank

Advocaat statuten

    Anders dan bijvoorbeeld jurist, adviseur, consultant of voedingsdeskundige is de titel ‘advocaat’ beschermd. Dat betekent dat iemand alleen advocaat kan worden nadat hij of zij beëdigd is als advocaat. Als advocaat sta je onder toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Dit beroepsorgaan zorgt ervoor dat het werk van advocaten kwalitatief hoog blijft.

    Eisen advocatenkantoren

    De NOvA heeft voor advocatenkantoren modelstatuten opgesteld, die door notarissen moeten worden gehanteerd bij de oprichting van een praktijk BV voor advocaten. Hiermee wordt gewaarborgd dat deze kantoren voldoen aan de eisen die door de NOvA worden gesteld. Zo moeten de aandelen van de BV in handen zijn van een of meerdere in Nederland ingeschreven advocaten, en het bestuur van de BV in meerderheid gevormd worden door in Nederland ingeschreven advocaten. De advocaten moeten daarnaast te allen tijde onafhankelijk blijven.

    Voor wie en waarom?

    Als je je eigen advocatenkantoor wil, dan zal jouw BV dus advocaat statuten nodig hebben. Een standaard BV oprichting via FIRM24 houdt hier niet automatisch rekening mee. Zorg er dus voor dat jouw aanvraag expliciet vermeldt dat jouw BV advocaat statuten nodig heeft. Dit geldt voor zowel de werkmaatschappij als voor de holding. De kosten voor het oprichten van een holding en een werkmaatschappij inclusief advocaat-statuten bedragen €1.350 excl. BTW. Meer weten? Neem dan contact op met het support team.