Kennisbank

Wat is de Wwft?

  Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT is van toepassing als sprake is van het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand bij de (voorgenomen) transacties omtrent o.a. het oprichten of beheren van rechtspersonen en vennootschappen en het aan- of verkopen, dan wel overnemen van ondernemingen.

  Identificatieplicht

  Het werkterrein van de notaris omvat alle onder deze wetgeving vallende diensten, waarvoor een strenge identificatieplicht geldt. Dit houdt in dat alle cliënten die gebruikmaken van de dienstverlening van een notaris, zich persoonlijk moeten laten identificeren. Dit kan soms kromme situaties opleveren, bijvoorbeeld als de notaris al jarenlang werk voor die cliënt heeft verricht. Toch geldt in elke situatie opnieuw de identificatieplicht. Zonder deze identificatie kan de notaris zijn opdracht dus niet uitvoeren.

  Voor EU/EER-onderdanen is voor deze identificatie een geldig nationaal paspoort, Europese ID-kaart of rijbewijs (indien woonachtig in Nederland en mét foto) voldoende. Andere personen kunnen zich identificeren met een geldig reisdocument of een vreemdelingendocument. Wanneer het gaat om de identificatie van een rechtspersoon, is een recent origineel uittreksel uit het handelsregister voldoende is.

  Cliëntenonderzoek

  De WWFT verplicht ook tot het uitvoeren van een onderzoek naar de achtergronden van de cliënt wanneer er sprake is van een zogenoemd ‘risicoprofiel’. Dit is onder andere zo wanneer er sprake is van (voorgenomen) transacties met een hoge waarde (> €15.000), indicaties van betrokkenheid bij witwassen of terrorismefinanciering of bij twijfel aan de betrouwbaarheid van de gegevens van de cliënt. De notaris moet in zulke gevallen onderzoek doen naar de herkomst van de gelden. Wanneer de notaris vermoedt dat de gevraagde diensten te maken hebben met witwaspraktijken of terroristische activiteiten, is hij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). Ook mag de notaris volgens eigen gedragsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan €15.000. Indien dit wel het geval is, dient de notaris dit ook bij het meldpunt te melden.

  NB.: dit geldt niet wanneer bovenstaande zaken ter sprake komen tijdens een oriënterende bespreking. Cliënten kunnen vrij alles met de notaris bespreken, pas vanaf het moment dat de notaris daadwerkelijk een zaak in behandeling neemt, gelden de wettelijke verplichtingen.

  Ten slot (aanrader)

  Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.