Wat is het DGA salaris (gebruikelijk loon)?

Het DGA salaris van €45.000,- doet veel ondernemers afzien om te kiezen voor een BV als rechtsvorm. Maar is dat wel terecht?

Download het gratis e-Book: DGA salaris
Nog niet alles duidelijk rondom het DGA-salaris? Download dit gratis e-book voor een uitgebreid rapport boordevol bruikbare tips.

Het DGA salaris is vaak doorslaggevend voor startende ondernemers om te kiezen voor een bepaalde rechtsvorm. Het “verplichte” DGA salaris schrikt veel startende ondernemers af om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Helaas gebeurt dit vaak onterecht. Heeft de BV nog geen inkomsten, (wat vaak het geval is in de beginfase) dan kan het DGA salaris ook worden gesteld op een lager bedrag dan het fictieve minimum salaris van €45.000. In veel gevallen is het denkbaar dat in het eerste jaar helemaal geen salaris wordt uitbetaald aan de dga, omdat deze daarnaast nog een andere baan in loondienst heeft, of iedere euro nodig is om de nieuwe onderneming te laten draaien.

Wat is een DGA?

De Nederlandse definitie van een DGA (directeur-grootaandeelhouder), is iemand die bij een Nederlandse BV (besloten vennootschap) of NV (naamloze vennootschap) werkzaam is. (vaak de hoogste functie). Voor de belastingdienst wordt je als DGA aangemerkt als je minimaal 5% van de aandelen bezit in een BV als natuurlijk persoon. De titel is hiervan niet van belang. 

Onzeker of je DGA-salaris plichtig bent? Doe hier de check!

Gebruikelijk loon DGA – DGA salaris: de hoofdregel in 2019

Het gebruikelijk loon voor een Directeur Grootaandeelhouder wordt tenminste gesteld op één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap waarvoor de DGA arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen; of €45.000

De achtergrond van deze regeling is gelegen in het feit dat de wetgever wilt vermijden dat de DGA ontsnapt aan het progressieve tarief in Box 1. Anders zou iedere directeur een heel laag salaris uitkeren en de rest van de winst van de BV uitkeren als dividend, wat veel lager belast wordt. Ook geldt voor ondernemers met een holding het minimum dga salaris voor de holding. Ondernemers met een BV worden dus in eerste instantie verplicht om een salaris uit te keren.

Verlagen DGA salaris / Verlagen gebruikelijk loon DGA

Één van de meest gestelde vragen bij FIRM24 is, hoe het nu zit met het DGA salaris? De Belastingdienst geeft een minimum DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)-loon aan van €45.000, maar is dit daadwerkelijk verplicht? Beste ondernemers, geen paniek: Het minimum DGA salaris is een fictie. De regels over het minimum DGA salaris zijn in het leven geroepen door de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat jij als DGA niet eerst dividend uitkeert voordat er eerst tenminste €45.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend uitkeren is veel lager belast dan salaris. Dividend is per saldo belast met 40% belasting, terwijl salaris oplopend tot 52% belast kan zijn. Daarnaast moet je over salaris ook verschillende premies betalen. Denk hierbij aan bijdrage voor zorg- en ons sociale voorzieningen (ZVW en Sociale zekerheidsbijdrage).

 

Een startende ondernemer beschikt vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA salaris. De vraag die ons wordt gesteld: ‘Hoeveel moet ik uitkeren als minimum DGA salaris als wij in de eerste periode waarschijnlijk helemaal geen geld gaan verdienen?’. Ons antwoord hierop is simpel: ‘Wat er niet is kun je ook niet uitkeren’. En zo kijkt de Belastingdienst er ook naar.

Het salaris DGA 2019 is dus vastgesteld op €45.000 per jaar. De huidige regering heeft zich herhaaldelijk geprofileerd als een regering die een gunstig ondernemersklimaat in Nederland wil stimuleren en wij verwachten hier dan ook geen stijging van het minimum salaris DGA.

Jaarlijks DGA-salaris

Jaar Hoogte Jaar Hoogte
2006 €39.000 2013 €43.000
2007 €39.000 2014 €44.000
2008 €40.000 2015 €44.000
2009 €40.000 2016 €44.000
2010 €41.000 2017 €45.000
2011 €41.000 2018 €45.000
2012 €42.000 2019 €45.000
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het DGA-salaris door de jaren heen. Het DGA-salaris in 2018 bedraagt €45.000.

Onzeker of je DGA-salaris plichtig bent? Doe hier de check!

Wanneer is het DGA salaris verplicht?

Je bent als aandeelhouder DGA-salaris plichtig op het moment dat je minimaal 5% van de aandelen bezit en werkzaam bent in de BV. De titel als bestuurder of directeur is daarvoor niet van belang.

Do’s

Er zijn twee mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je jezelf geen €45.000 DGA salaris hoeft uit te keren.

Optie 1: Dit is de makkelijke optie. Je meldt jouw BV aan als inhoudingsplichtige en doet maandelijks een nul aangifte voor de loonheffingen. Aan het einde van het kalenderjaar bekijk je of er niet toch een stukje als loon uitgekeerd moeten worden. Stel je hebt halverwege december €40.000 aan vrije liquide middelen op de bank staan. Je reserveert €20.000 als werkkapitaal voor een nieuwe website. Je zal €20.000 als salaris moeten uitkeren. Er is immers voldoende vrije cashflow om in ieder geval een stukje DGA salaris te betalen.

Optie 2: Stuur de Belastingdienst een verzoek met daarin een prognose van de eerste periode van bijvoorbeeld een jaar waarin wordt aangegeven dat er niet voldoende vrije liquide middelen zijn om te voldoen aan het minimum DGA salaris.

Let hierbij wel op: de Belastingdienst is namelijk van mening dat er altijd een bepaald minimum loon aan de DGA uitgekeerd zou moeten worden als hier de middelen voor zijn. Wij adviseren dan ook om optie 1 te kiezen.

Don’ts

Probeer het DGA salaris niet op de verkeerde manier te omzeilen. Hieronder zijn twee mogelijkheden die je vooral niet moet uitvoeren.

 

Mogelijkheid 1: Jezelf dividend uitkeren voordat er tenminste €45.000 is uitgekeerd aan salaris. Dat is precies wat de Belastingdienst wil voorkomen en zal daar dus ook erg goed op letten.

 

Mogelijkheid 2: Bouw geen significante rekening-courant schuld op aan jezelf privé. Deze schuld zie je terug in de jaarrekening bij een aangifte vennootschapsbelasting. Wanneer je geld kunt lenen aan de DGA, impliceert dit dat er wel voldoende vrije middelen zijn om uit te keren als DGA salaris. Belastingdienst zal daardoor kunnen betogen dat de gehele rekening-courantschuld als DGA salaris moet worden gezien. Mocht je gedurende het jaar geld van je BV hebben geleend, zorg dan dat dit geld terug wordt betaald aan de BV of keer de rekening-courantschuld uit als salaris.

Bij Firm24 regel je snel , gemakkelijk en voordelig je eigen BV. Vul het online vragen formulier in en wij gaan direct voor je aan het werk!

Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]