Kennisbank

Wat is een eenmanszaak?

  Een eenmanszaak is de meest toegankelijke rechtsvorm voor startende ondernemers. De oprichting hiervan is snel en eenvoudig. Je gaat langs bij de Kamer van Koophandel en registreert je eenmanszaak. Na de registratie ontvang je direct een KvK-nummer en ben je klaar om te ondernemen. Een eenmanszaak is wel een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. In feite is zij dan ook niets meer dan een persoon met een btw-nummer. Deze “beperking” neemt niet weg dat zij als volwaardig bedrijf kan opereren. Je kan daarom bijvoorbeeld ook gewoon personeel in dienst nemen.

  Voordelen van een eenmanszaak

  Zoals reeds gezegd is de oprichting van een eenmanszaak zeer eenvoudig. Daarnaast staat de eenmanszaak ook bekend als fiscaal voordelig door haar verschillende fiscale aftrekposten. Aan deze aftrekposten zitten natuurlijk wel een aantal voorwaarden. Door deze aftrekposten hoef je over een deel van de behaalde winst geen inkomstenbelasting te betalen.


  E-book

  Lees verder in het E-book over de eenmanszaak

  Alle informatie over de eenmanszaak ontvang je direct in je mailbox

  Bekijk hier
  Arrow

  Geheel gratis!

  de eenmanszaak

  Nadeel van een eenmanszaak

  Een nadeel van deze rechtsvorm is dat de rechtsvorm geen rechtspersoonlijkheid heeft. Je handelt als natuurlijk persoon. Dat betekent dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor al jouw contractuele verplichtingen, en dus ook eventuele schulden. Deze schulden kunnen verhaald worden op jouw privévermogen.Met welke belastingen dien je rekening te houden?

  Wanneer je vanuit de eenmanszaak onderneemt krijg je te maken met verschillende belastingen. Over jouw winst betaal je inkomstenbelasting. Daarnaast heb je natuurlijk rekening te houden met de omzetbelasting. De btw die je factureert dien je af te dragen en de btw die je betaalt kun je daarmee verrekenen. Tot slot dien je ook nog rekening te houden met de loonheffingen in het geval je personeel in dienst hebt. Wil je dit risico niet lopen, dan is de rechtsvorm BV wellicht een betere optie.

  EenmanszaakBV
  Oprichting notarisNeeJa, d.m.v. notariële akte
  Inschrijving KvKJaJa
  Verplicht kapitaalGeen€0,01 minimum startkapitaal
  AansprakelijkheidZakelijk & privé voor 100%Alleen de BV
  BelastingenInkomstenbelasting over de winstVennootschapsbelasting over de inkomstenbelasting over salaris & dividend
  WerknemersverzekeringenNeeNee, tenzij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn eigen ontslag niet kan voorkomen

  Aansprakelijkheid

  Beslis je om een BV op te richten, dan wordt het vermogen van die BV in aandelen verdeeld. Je zal in de hoedanigheid van oprichter(s) van de BV deze aandelen bij de oprichting ontvangen. Vanaf nu ben je aandeelhouder in het bedrijf. Op die manier verwerf je inspraak in de onderneming en kan je tevens aanspraak maken op dividenden. Bij deze rechtsvorm is jouw privé vermogen strikt gescheiden van het zakelijke vermogen van de BV. In principe ben je bijgevolg niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Meer gedetailleerde info hierover vind je in ons artikel over de aansprakelijkheid binnen een BV.In het geval van een eenmanszaak daarentegen, ben je voor de volle 100% persoonlijk verantwoordelijk voor de zakelijke schulden die je maakt. De wetgever maakt geen verschil tussen het vermogen van de onderneming en jouw privé vermogen. Hierdoor handel je binnen deze rechtsvorm altijd voor eigen risico en rekening. In het ergste geval kan een schuldeiser dus aanspraak maken op bijvoorbeeld jouw gezinswoning.

  Belasting eenmanszaak

  Je betaalt als eigenaar van een eenmanszaak inkomstenbelasting over de gerealiseerde winst. Dit zijn de zogenaamde tariefschijven van box 1. Voor 2015 zijn de bedragen als volgt: oplopend van 36,5% tot 52% vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 57.585. Bij de berekening van jouw belastbaar inkomen kan je wel gebruik maken van onderstaande fiscale aftrekposten:

  • Aftrek voor de oudedagsvoorziening (FOR)
  • Zelfstandigenaftrek
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling (14%)
  • Dankzij deze maatregelen kan je het maximale tarief laten krimpen tot 44,7% in plaats van 52%.

  Belasting BV

  Een BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Je moet dit zien in 3 fasen. Op het verplicht door de BV te betalen DGA salaris (het zgn. gebruikelijk loon) is een inkomstenbelasting van toepassing. De basis voor de berekening van de vennootschapsbelasting is de winst die na aftrek van alle kosten (inclusief het DGA salaris) overblijft. Voor 2015 bedraagt het toe te passen tarief 20% over een eerste schijf van € 200.000, op alles daarboven is 25% van toepassing.De winst die resteert na de heffing van de vennootschapsbelasting kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Hierop is een inkomstenbelasting van 25% verschuldigd. (box2).Afhankelijk van de grootte van de winst bedraagt de gezamenlijke druk van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting tussen de 40% en de 43,75% (20% of 25% vennootschapsbelasting).

  Conclusie: BV of eenmanszaak? Waarvoor moet je kiezen?

  Het oprichten van een BV biedt ontegensprekelijk voordelen in termen van aansprakelijkheid in vergelijking met een eenmanszaak.Fiscaal gezien wordt een BV pas voordeliger als we gaan spreken van hogere winstbedragen. Tot een winstbedrag van € 70.000 is een eenmanszaak belastingtechnisch voordeliger. Omwille van de gestelde eisen aan de administratie liggen de werkingskosten van een BV hoger dan bij een eenmanszaak. Wel is het zo dat een BV op vlak van imago vaak als gunstiger wordt ervaren. Zo hebben beide rechtsvormen hun voordelen en hangt veel af van de feitelijke omstandigheden van jouw zaak. In ons topic over de besloten vennootschap vind je nog meer gedetailleerde info over een het oprichten van een BV.