1. Speel in op de belastingverlaging en aftrekbeperkingen

Vanaf 2019 gaan de tarieven van de inkomstenbelasting omlaag. Veel aftrekposten kun je de komende jaren tegen een lager tarief in aftrek brengen. Zo ook het Vpb-tarief. Deze daalt volgend jaar voor de eerste € 200.000 winst van 20% naar 19%.

Bekijk dus samen met je adviseur of het interessant is om je opbrengsten uit te stellen naar volgend jaar en de kosten naar voren te halen. Waar mogelijk is het wellicht ook interessant voor jou om aftrekpost zoals zorgkosten of giften nog dit jaar te voldoen.

2. DGA: los excessieve lening af via dividenduitkering

Het excessief lenen bij een BV wordt vanaf 2022 belast. Het is dus verstandig om je leningen boven € 500.000 voor die tijd af te lossen. Als het mogelijk is kan je dit het beste voor 2020 doen vanwege het stijgend tarief van box 2.

3. Besteed je vrije ruimte volledig

Als werkgever mag je 1,2 % van de totale loonsom belastingvrij besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken is het dus verstandig om te inventariseren of er nog ruimte over is voor dit jaar.

4. Investeer dit jaar nog in energiezuinig

Investeringen die energiezuinig zijn komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Dit jaar (2018) bedraagt dat 54,5%. Volgend jaar zal dat nog maar 45% zijn. Pleeg deze investeringen dus nog dit jaar om van deze aftrekpost gebruik te kunnen maken.

5. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

Heb je in 2017 winst behaald met je onderneming, maar verwacht je dat je in 2018 verlies maakt met je bedrijf? Dien dan na je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. Je kunt dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017. Afwijkingen kan je altijd laten herstellen bij de definitieve aanslag.

Fiscale eindejaarstips 2017

1. Besteed je vrije ruimte volledig

Als werkgever mag je 1,2 % van de totale loonsom belastingvrij besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Om optimaal gebruik te maken van deze regeling, is het verstandig om te controleren of er wellicht nog ruimte is voor vergoedingen en verstrekkingen aan het einde van het jaar.

DGA-bonus

Als DGA ben je eveneens werknemer van de BV. Je kunt er dan ook voor kiezen om de vrije ruimte te gebruiken voor een bonus aan jezelf. Een uitkering moet wel gebruikelijk zijn binnen de branche. Is het lastig om te bepalen wat gebruikelijk is, weet dan dat de fiscus een uitkering van €2400,- per persoon per jaar accepteert.

2. Dividend in plaats van extra loon

Een dividenduitkering is fiscaal aantrekkelijker dan het uitbetalen van extra loon: 40%-43,75% voor een dividenduitkering tegenover maximaal 52% inkomstenbelasting. Alvorens over te gaan tot het uitkeren van dividend, is het van belang om te controleren of aan alle regels met betrekking tot het gebruikelijk loon is voldaan.

3. Schenken

Naast prettig voor je kinderen, kan het als ouder ook fiscaal aantrekkelijk zijn om geld te schenken. In 2018 mag tot een bedrag van €5.363,- belastingvrij worden geschonken.

Naast deze jaarlijkse mogelijkheid om geld te schenken hebben ouders eenmalig de mogelijkheid om zo’n €25.731,- aan hun kind (tussen de 18 en 40 jaar) te schenken. Als het geld wordt gebruikt om een eigen woning te financieren, loopt het te schenken bedrag op tot €100.800,-.

Als je gebruik wenst te maken van bovenstaande regelingen is het zaak dit voor 31 december 2018 te doen. De fiscus controleert streng.

Lees de precieze voorwaarden op de website van de Belastingdienst via deze link.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!