Switch Language

Wat is een stichting administratiekantoor (STAK)?

Een Stichting Administratiekantoor, beter bekend als de STAK, wordt voor een aantal doeleinden gebruikt. De meest bekende is het waarborgen van anonimiteit voor de uiteindelijk winstgerechtigden. Ook gebruiken grote beursgenoteerde bedrijven de STAK om hen te beschermen tegen een vijandige overname. Nieuw is de STAK voor werknemersparticipatie. Je beste werknemers geef je geen aandelen, maar certificaten die recht geven op de winst in de onderneming waarvoor ze werken. Zo hoeft er niet iedere keer een notaris aan te pas te komen.

Wat is een Stichting administratiekantoor (STAK)?

Een stichting administratiekantoor (STAK) is een stichting die wordt opgericht om de volgende twee rechten los te koppelen van elkaar: het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en de dividenduitkering (uitkering van een deel van de winst).

Wat kun je met een Stichting Administratiekantoor?

Een STAK biedt aandeelhouders de mogelijkheid om de juridische en economische rechten van aandelen te splitsen. Door deze splitsing aan te brengen kunnen de economische rechten verkocht en geleverd worden zonder een notaris bij de transactie te betrekken. Deze flexibiliteit scheelt ten eerste kosten, want er hoeft geen notaris aan te pas te komen. Ook zijn certificaat houders voor de buitenwereld anoniem. Dit gaat wel veranderen.

 

Ook biedt een STAK de mogelijkheid om de voorwaarden waaronder de certificaten worden uitgegeven de bepalen. Zo kunnen de voorwaarden van een STAK een teruggeefverplichting inhouden voor de ontvanger onder bepaalde voorwaarden of kan er een vervreemdingsverbod worden opgenomen. Dit zie je bijvoorbeeld bij een STAK die je opzet voor een werknemersparticipaties programma.

Waarom zou je opteren voor een STAK?

Een STAK heeft verschillende voordelen voor ondernemers. De belangrijkste van de voordelen is het gemak waarmee werknemersparticipaties tot stand kunnen worden gebracht, zonder dat het risico wordt gelopen dat een werknemer de onderneming direct verlaat. Dat zou wel het geval zijn wanneer een werknemer volledig eigendom zou ontvangen. Immers, eigendom is een van de sterkste rechten uit de wet. Bij een STAK blijft het juridisch eigendom echter bij de stichting. De werknemer ontvangt economische rechten, maar alleen voor de periode dat hij/zij bij de organisatie betrokken blijft. Mocht de werknemer toch vertrekken, dan kun je in de voorwaarden laten opnemen dat de certificaten moeten worden aangeboden tegen de uitgiftewaarde. Bij aandelen zou dit niet mogelijk zijn, tenzij dit expliciet is opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

 

Een bijkomend voordeel bij de werknemersparticipaties is dat de certificaathouders geen stem- of vergaderrechten hebben. Immers, de stichting oefent deze rechten uit. Dit is voornamelijk handig wanneer je veel werknemers een klein aandelenpercentage wilt geven.

 

Een ander groot voordeel is de anonimiteit. Aandeelhouders staan in de KvK geregistreerd en zijn terug te vinden in de oprichtingsakte. Voor certificaathouders geldt dit echter niet. De houder van een certificaat heeft slechts economisch recht en dus geldt er geen opnameverplichting in het Handelsregister. Zelfs een persoon die 100% van de economische rechten houdt staat nergens geregistreerd. Daar komt verandering in. Heb je meer dan 25% van de certificaten dan wordt je opgenomen in het UBO-register welke te raadplegen is door de Belastingdienst, financiële instellingen en overheden. Dit register blijft echter niet openbaar.

Wat zijn de kosten van een Stichting Administratiekantoor?

Het oprichten van een STAK begint met het oprichten van een stichting. Echter, een STAK is meer dan alleen het oprichten. Wanneer een STAK is opgericht, dan bestaat de mogelijkheid om certificaten uit te geven. Deze certificaten moeten echter eerst in het leven worden geroepen. Dit kan alleen een notaris, door een akte van certificering te passeren. De akte van certificering kost in de regel zo’n € 500,- ex btw. Daarnaast moeten de voorwaarden voor de certificaathouders worden vastgesteld. Ook dit moet verplicht per notariële akte. De voorwaarden zijn in de regel niet standaard, maar moeten per stichting worden vastgesteld. Dat houdt in dat hier echt veel kosten door de notaris gemaakt gaan worden. De akte van administratieve voorwaarden bieden wij aan vanaf € 750,- ex btw. Hierbij uiteraard in gedachten houdend dat de voorwaarden zo uitgebreid (en dus zo duur) kunnen zijn als je wilt.

Is een STAK aan te raden?

Voor degene die anonimiteit willen voor de buitenwereld of een werknemersparticipatie programma willen opzetten is het dé geijkte structuur. De flexibiliteit die een STAK biedt maakt het een aantrekkelijke rechtsvorm indien je je belangrijkste werknemers een percentage wilt geven van de winst van je onderneming. Dit scheelt bij iedere aandeelhouderswijziging een tripje naar de notaris, oftewel een besparing van zo’n €500 per keer.

Deel dit artikel

Waar kunnen we je mee helpen?

Start direct een oprichting:

BV
Start
Holding
Start
Spaar BV
Start

Onze tests, checklists & tools:

Rechtsvormkeuze Test
Start
Structuur
Tool
Start
Wijzig onderneming Checklist
Start

Nog aan het oriënteren?

10 onmisbare tips voor BV oprichten
Start
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]