Switch Language

Wat is Stichting Derdengelden?

Wat is het nu precies? Wij hebben het voor je uitgezocht.

Stichting Derdengelden

De naam zegt het eigenlijk al. Een stichting derdengelden wordt gebruikt om vermogen af te scheiden dat niet aan de ondernemer toe behoort. Bepaalde beroepsgroepen krijgen namelijk veel geld op de rekening dat niet van hen is. Denk aan een notaris in een vastgoedfractie, een advocaat die geld ontvangt in het kader van een schikkingsvoorstel of een online payment provider die het betalingsverkeer afhandelt voor talloze webshops.

Is er geld afgeschreven (door één van de duizenden stichting derdengelden) van je bankrekening maar je twijfelt of dit correct is? Neem dan contact op met je eigen bank. De bank kan uitzoeken welk bedrijf de opdracht heeft gegeven om het bedrag te incasseren.
Door op de bovenstaande knop te klikken kan je gratis een voorbeeldbrief downloaden. Deze voorbeeldbrief is bestemd voor iedereen die het niet eens zijn met de bankafschrijving van een stichting Derdengelden.

 Wat is stichting Derdengelden?

Een stichting derdengelden is al lang niet meer alleen maar voor het advocaten- of notariskantoor. Hij wordt tegenwoordig veel breder ingezet. Het beschermt de betaler en de uiteindelijk gerechtigde van het geld tegen faillissement van de ondernemer waar het geld korte tijd geparkeerd staat. Alle gelden die op de kwaliteitsrekening staan van de stichting derdengelden vallen niet in de boedel van het faillissement. Staat je geld op de kwaliteitsrekening dan staat het dus veilig!

 

–  Teun Schermhorn, Dé ondernemende kandidaat notaris –

 Vraag en Antwoord

Teun Schermhoorn geeft antwoord op de meest gestelde vragen over Stichting Derdengelden.

 

“Kan iedereen een stichting derden gelden oprichten?”

Nee, een stichting derdengelden met een kwaliteitsrekening kan alleen maar worden opgericht door een notaris, advocaat, deurwaarder en iedereen die toestemming krijgt van de AFM.

Een advocaat kan geld ontvangen in het kader van een rechtszaak die hij wint voor een cliënt. De cliënt krijgt een grote som geld. Dat geld moet de verliezende partij storten op de kwaliteitsrekening van de stichting derdengelden. Gaat het advocatenkantoor failliet in de tussentijd, dan valt dat geld niet in de boedel van het failliete advocatenkantoor.

 

“Geen advocaat of notaris, maar toch een stichting derdengelden?”

Ja, er is een alternatief. Je kunt een stichting oprichten met als doelstelling het beheren van derdengelden. Je kunt die stichting ook best Stichting derdengelden Bakker Bart noemen, maar het is geen echte stichting derdengelden, je hebt namelijk geen kwaliteitsrekening. Ook in dit geval valt het geld op de rekening van de stichting niet in de boedel van de BV.

Een stichting met als doel derdengelden beheren dient ook een ‘beheersovereenkomst’ af te sluiten. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de onderneming en de stichting. Dit is een juridische titel om aan te duiden dat de stichting namens de BV de gelden ontvangt.

 

“Wat is een kwaliteitsrekening?”

Een notarissen, advocaten, en deurwaarders  zijn verplicht een rekening te opnemen voor het geld van derden. De rekening voor de stichting derdengelden wordt de “kwaliteitsrekening” genoemd of “derdengeldenrekening”.

“Hoe zit het met de fiscale positie van een stichting derdengelden”

Rick Schmitz, fiscalist bij Firm24.com: Een stichting (derdengelden) is onderworpen aan belasting indien er een onderneming wordt gedreven. De activiteiten van de stichting zijn voor de beoordeling van de belastingplicht dus doorslaggevend. Een stichting derdengelden drijft geen onderneming indien de stichting conform haar doelstelling geen winst beoogt en ook feitelijk geen winst behaalt.

De meeste stichtingderdengelden maken echter wel winst. Namelijk de rentevergoeding. Denk aan de derdengelden die worden ontvangen door online payment providers als Adyen, Icepay en Buckaroo. Daar staan miljarden geparkeerd, en dit geld levert ze een aanzienlijke rente vergoeding op.

 

“Is er een algemene vrijstelling van belasting voor stichtingen?”

Ja, iedere stichtingen kan ongeacht haar activiteiten gebruik maken van een algemene vrijstelling van vennootschapsbelasting. Dit kan alleen indien de fiscale winst niet meer dan €15.000 bedraagt. Deze algemene vrijstelling geld voor iedere stichting!

“Hoe makkelijk kan ik een stichting derdengelden oprichten?”

Dit gaat heel gemakkelijk. Je levert via onze software de gegevens aan die de notaris nodig heeft voor het opstellen van de oprichtingsakte en de KvK inschrijving. Onze software koppelt rechtstreeks met het systeem van de notaris en de Kamer van koophandel. Doordat je zelf de gegevens  aanlevert en de software de rest van het werk doet, kunnen we de kosten laag houden. Dienstverlening anno nu zeg maar…

Een stichting richt je al op vanaf €399,- bij FIRM24. Klik hier voor meer informatie.

Deel dit artikel

Waar kunnen we je mee helpen?

Start direct een oprichting:

BV
Start
Holding
Start
Spaar BV
Start

Onze tests, checklists & tools:

Rechtsvormkeuze Test
Start
Structuur
Tool
Start
Wijzig onderneming Checklist
Start

Nog aan het oriënteren?

10 onmisbare tips voor BV oprichten
Start
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]