Switch Language

Wat is een BV turboliquideren?

In dit artikel staat alles wat je moet weten over de turboliquidatie van een BV.

Home > Kennisbank > Turboliquidatie

Je kunt een BV turboliquideren. Daarmee zorg je ervoor dat de BV ophoudt te bestaan. Dit wordt ook wel het opheffen of ontbinden van je BV genoemd. Er zijn verschillende oorzaken waarom ondernemers hiervoor kiezen. Maar voor een turboliquidatie gelden wel een aantal regels.

In welke situaties zou je een BV turboliquideren?

Er zijn een aantal situaties waarin je ervoor kunt kiezen om je BV te turboliquideren. Hieronder hebben we de drie op een rij gezet die in onze dagelijkse praktijk het meeste voorkomen. Als één van deze situaties op jou van toepassing zijn is het waarschijnlijk verstandig om te gaan nadenken over een turboliquidatie.

  • Niet actief: De BV voert geen activiteiten meer uit. Het is een holding die geen functie meer heeft, of een werkmaatschappij waarin een business idee is uitgeprobeerd maar niet geslaagd. De BV is verder helemaal leeg: geen schulden en geen tegoeden. Eigenlijk bestaat de BV alleen nog op papier, en je hebt er alleen administratieve last van.
  • Lege stamrecht BV: Bij het vertrek bij een vorige werkgever heb je een ontslagvergoeding meegenomen die je fiscaal voordelig hebt ondergebracht in een speciaal daarvoor opgerichte BV. De zogenaamde stamrecht BV. Ondertussen is deze vergoeding helemaal uitgekeerd en heeft de BV verder geen functie meer.
  • Persoonlijke holding voor ZZP’ers: Je bent ZZP’er en je hebt in der haast en vanwege de “bescherming” die het biedt een persoonlijke holding opgericht om je werkzaamheden te verrichten. Ondertussen ben je er achter gekomen dat dat fiscaal helemaal niet voordelig is, en zou je het liefst weer vanuit een eenmanszaak gaan werken.

Het is belangrijk dat er geen baten meer in de BV zitten. Is dat wel het geval, dan is dat ook niet erg. Je dient er gewoon voor te zorgen dat deze baten uiterlijk ten tijde van de ontbinding worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Je betaalt daar dan ook dividendbelasting over in privé, tenzij je deelneemt met een persoonlijke holding. In dat geval ontvang je het dividend in de meeste gevallen belastingvrij vanwege de deelnemingsvrijstelling.

Het is ook belangrijk dat er geen schulden meer in de BV zitten. Als er nog baten zijn, dan moet je die gebruiken om de schuldeisers af te betalen voordat je tot liquidatie overgaat. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers, verhuurder, telefooncontracten. Als er dan nog steeds schulden over zijn dan is het onverstandig om te kiezen voor een turboliquidatie. Het maakt daarbij niet uit hoe oud de schuld is. Deze zal de BV blijven achtervolgen. Als je toch overgaat tot turboliquidatie dan kan dat worden aangemerkt als financieel mismanagement door het bestuur. In dat geval kan jij, in je hoedanigheid van bestuurder, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schuld van de BV. Dat is niet de bedoeling.

Ook al klinkt de turboliquidatie vaak als een praktische en snelle oplossing om van jouw BV af te komen, pas op dat je geen misbruik ervan maakt. Kies bij twijfel voor een normale ontbindingsprocedure, waarbij een vereffenaar wordt aangesteld en schuldeisers worden opgeroepen via de krant. De vereffenaar zorgt er hier voor dat de schuldeisers worden uitbetaald en het geld wat overblijft onder de aandeelhouders wordt verdeeld.

Hoe werkt een Turboliquidatie

Een turboliquidatie is een snelle manier om je besloten vennootschap te beëindigen. Deze manier is bedacht om BV’s te kunnen opheffen zonder onnodig aan tijdrovende voorwaarden te hoeven voldoen. Een turboliquidatie wordt uitgevoerd in een aantal fases:

  • Eerst vindt de afwikkeling van de baten en de schulden plaats.
  • Eerst nemen de aandeelhouders het besluit om de BV te liquideren. Dit wil zeggen dat ze de baten van de BV laten “verdwijnen” door deze uit te keren aan de aandeelhouders, waarna de BV ophoudt met bestaan. Het besluit om te liquideren wordt ook wel het “liquidatiebesluit” genoemd.
  • Het bestuur doet mededeling van het liquidatiebesluit aan de Kamer van Koophandel.
  • Het bestuur doet mededeling aan de Belastingdienst dat de BV is geliquideerd. Meestal doet de Kamer van Koophandel dit automatisch na de mededeling van het liquidatiebesluit.
  • Meestal volgt na de liquidatie nog een aangifte voor BTW en VPB. Zorg dat voor eventuele betalingen een reservering wordt aangehouden.

Let op: De afwikkeling van de baten en de schulden vindt plaats vóórdat het besluit tot ontbinding wordt genomen.

Waar moet ik op letten bij een turboliquidatie?

De BV houdt op met bestaan zodra deze is geliquideerd door het besluit van de aandeelhouders. Het kan gebeuren dat de aandeelhouders van een BV een liquidatiebesluit hebben genomen dat niet had gemogen. Dit kan leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de BV. Bij de meeste kleinere BV’s zijn de bestuurders en de aandeelhouders dezelfde persoon, en schieten zij zich op deze wijze dus “in de voet”.
Het kan zo zijn dat na de turboliquidatie toch “baten” van de BV boven water komen. Volgens de wet kan een BV niet ophouden te bestaan indien deze baten heeft. Op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser) kan de rechter dan besluiten om de liquidatie ongeldig te verklaren en een vereffenaar aan te wijzen om de baten te verdelen.

Als dat het geval is wordt de vereffening dus heropend en wordt de BV geacht in de tussentijd altijd te hebben voortbestaan. Als er een periode ligt tussen een ongeldige turboliquidatie en een heropening, kan dit tot gevolg hebben dat er voor de hele tussenliggende periode administratie moet worden ingehaald. In sommige gevallen zelfs moet boetes en naheffingen tot gevolg.

Als na een turboliquidatie wordt vastgesteld dat er schulden zijn die niet met de baten kunnen of konden worden afbetaald, kan de turboliquidatie ook ongeldig worden verklaard door een rechter. In dat geval hadden de bestuurders en aandeelhouders van de BV moeten kiezen voor een faillissementsaanvraag. Het bestuur kan voor het maken van die verkeerde keuze in privé aansprakelijk worden gesteld voor die totale geldschuld. Dit is weer een voorbeeld waarom het altijd verstandig is om met een persoonlijke holding bestuurder te zijn van een BV, en niet als privé persoon.

Een turboliquidatie van jouw BV

Bij FIRM24 kun je eenvoudig, snel en 100% waterdicht je BV laten turboliquideren voor slechts EUR 199,= exc. BTW. Klik hier om meer over BV opheffen door FIRM24 te lezen.

Deel dit artikel

Waar kunnen we je mee helpen?

Start direct een oprichting:

BV
Start
Holding
Start
Spaar BV
Start

Onze tests, checklists & tools:

Rechtsvormkeuze Test
Start
Structuur
Tool
Start
Wijzig onderneming Checklist
Start

Nog aan het oriënteren?

10 onmisbare tips voor BV oprichten
Start
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]