Het afdekken van aansprakelijkheid is niet het enige voordeel van een Besloten Vennootschap. Het oprichten van een BV brengt bepaalde voordelen ten opzichte van de eenmanszaak met zich mee waar ondernemers van kunnen profiteren. Hieronder hebben we de belangrijkste voordelen van het oprichten van een BV op een rijtje gezet en toegelicht.

Voordeel 1: Privé niet aansprakelijk

Een groot voordeel van een BV ten opzichte van een eenmanszaak is het verschil in aansprakelijkheid voor de eigenaar van de onderneming. Eigenaren van een eenmanszaak zijn honderd procent aansprakelijk voor schulden van zijn of haar onderneming. Schuldeisers kunnen zich direct verhalen op het persoonlijk vermogen van de eigenaar. Een eenmanszaak heeft namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat zij zelf rechtshandelingen (zoals het tekenen van een contract) kan aangaan. Sterker nog, juridisch gezien bestaat een eenmanszaak niet, het is slechts een fiscale term. Een eenmanszaak is op papier gewoon een mens met een BTW-nummer.

Bij een BV ligt dit anders. De BV is een rechtspersoon en heeft wel eigen rechten en plichten. De BV tekent een contract, dus de BV is ook verantwoordelijk voor de nakoming van dat contract. Een BV kan ook eigen vermogen bezitten. Een BV wordt vertegenwoordigd door haar bestuur, maar deze worden niet persoonlijk gebonden aan de rechtshandelingen die zij aangaat. Een overeenkomst wordt namelijk gesloten met de BV als partij, de BV is dan ook verantwoordelijk voor het nakomen van deze overeenkomst. Schuldeisers kunnen zich verhalen op het vermogen van de BV, maar in beginsel niet op het persoonlijk vermogen van de bestuurders of aandeelhouders. Bestuurders kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld bij bewuste roekeloosheid.

Stappenplan BV oprichten

Download hier het e-book en lees alle stappen die belangrijk zijn bij het oprichten van je BV.

Voorblad Stappenplan e-book Blanco pagina Blanco pagina Blanco pagina

Voordeel 2: Scheiden van risico’s en bezittingen

Je kan twee type BV’s onderscheiden, in beginsel is het enige onderscheid tussen deze BV’s de doelstelling van de BV:

1. De BV als holding

Een holding BV is een BV waarin je vermogen of andere voor jouw onderneming waardevolle zaken (zoals patenten, vermogen) in kan ‘bewaren’. Je kunt met deze zaken ondernemen of je kunt ze in jouw pensioen laten voorzien. Naast allerlei waardevolle zaken kun je ook aandelen in deze BV (holding) houden. Een holding (houdstermaatschappij) is dus een BV waarin je geld, vermogen of aandelen kan bewaren of houden.

2. De BV als werkmaatschappij

Dit is een BV waarin de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden. Vanuit de werkmaatschappij worden facturen verstuurd, worden inkomsten ontvangen en worden kosten betaald.

Door het opzetten van een holdingstructuur (2 BV’s boven elkaar) scheidt je dus bezittingen en risico’s. Daarnaast is een toekomstige verkoop van je aandelen onbelast onder de deelnemingsvrijstelling.

Bezit de holding 95% van de aandelen in de werkmaatschappij, dan kan je een fiscale eenheid aangaan. De belastingdienst ziet beide BV’s fiscaal als één. Hiermee realiseer je dat de winst en verliezen van de verschillende BV’s met elkaar kunnen worden verrekend voor fiscale doeleinden. Zo bespaar je dus belasting!

Voordeel 3: Winst is lager belast

In de eerste alinea is uitgelegd dat een eenmanszaak in feite een persoon is met een BTW-nummer. De eigenaar van de eenmanszaak betaalt zodoende inkomstenbelasting over de winst. Dit is maximaal 52%. In de BV bedraagt de belasting over de winst 20% en 25% voorzover de winst boven de €200.000 uitkomt.

Voordeel 4: Eenvoudig nieuwe investeerders aantrekken

Over het algemeen staan investeerders niet te springen om te investeren in een eenmanszaak. Door te investeren wordt de eenmanszaak feitelijk een vof. De investeerders worden hiermee persoonlijk aansprakelijk voor schulden aangegaan door een andere vennoot.

Een BV is een zogeheten kapitaalvennootschap. Dit betekent dat een BV aandelen uitgeeft die een waarde vertegenwoordigen. Door het uitgeven van deze aandelen kan een BV kapitaal aantrekken van nieuwe investeerders. Een aandeelhouder is slecht gebonden aan de schulden van de vennootschap tot het bedrag van zijn eigen inleg. Dit maakt het voor investeerders aantrekkelijk om te investeren.

Voordeel 5: Werknemers belonen

Per 1 oktober 2012 is de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-BV wet) in werking getreden. Eén belangrijke wijziging is de introductie van aandelen met verschillende rechten. Door de Flex-BV is het mogelijk om de volgende aandelen uit te geven:

  • aandelen met zowel stemrecht als winstrecht;
  • aandelen met alleen winstrecht;
  • aandelen met alleen stemrecht.

Aandelen zonder stemrecht zijn geschikt voor het toekennen aan werknemers, familieleden of anderen. Zij delen hiermee wel in de winst, maar hebben geen invloed op aandeelhoudersbesluiten. Daarnaast zijn er ook andere bijzondere werknemersparticipatie mogelijkheden

Voordeel 6: Snel op te richten en laag kapitaal

Tot oktober 2012 was het verplicht om een aandelenkapitaal van 18.000 euro mee te nemen. Met de invoering van de Flex-BV is deze drempel verdwenen. Een BV kan voortaan opgericht worden met ieder gewenst kapitaal, maar ook een bedrag van 1 euro of 0,10 eurocent volstaat. De keuze is aan de ondernemer.

Bovendien is het oprichten van een BV geen tijdrovende klus meer. Bij Firm24 kun je snel, eenvoudig en direct een BV oprichten. Zonder bijkomende kosten. In 4 stappen klaar. Je doorloopt de aanvraag in 10 minuten. Je BV is doorgaans al in 3 dagen opgericht. Lees hier meer informatie over het oprichten van een BV bij Firm24.

Voordeel 7: Oogt professioneel

De eisen voor het oprichten van een BV zijn een stuk uitgebreider dan voor het starten van een eenmanszaak. De oprichting van een BV komt tot stand via een notaris. Deze heeft een onderzoeksplicht, op basis hiervan kan je uitgaan van een juiste voorstelling van zaken.

Daarnaast heeft de BV een uitgebreide administratieplicht. Het is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om jaarlijks een jaarrekening af te geven bij de Kamer van Koophandel. Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe groter een onderneming, hoe meer financiële informatie ze openbaar moet maken. In de jaarrekening wordt onder andere opgenomen wat de balans is, de winst- en verliesrekening en de bijbehorende toelichting. Hierdoor hebben schuldeisers en andere partijen een goed overzicht van wat er in de BV afspeelt. Door de ruime administratieplicht hebben derden een beter zicht op de financiële situatie van de BV.

De strengere oprichtingseisen en uitgebreide administratieplicht dragen bij aan het professionele beeld van de BV.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!