Iedereen wil weten met wie hij zaken doet. Om je onderneming te beschermen wil je, voordat je met iemand in zee gaat, weten wie deze persoon is en hoe zuiver zijn (handels)motieven zijn. Niet alleen is dit van belang voor de betrokken onderneming, maar voor heel ondernemend Nederland. Dit resulteert in de verplichting - in dit geval van de notaris - om te onderzoeken hoe groot het risico op witwassen en financiering van terrorisme is. In dit artikel behandel ik de aangescherpte wetgeving die hierop van toepassing is: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wwft

Sinds juli 2018 is de Wwft behoorlijk aangescherpt en sinds 1 januari 2019 wordt deze actief gehandhaafd. Sindsdien bestaan voor partijen die genoemd worden in de Wwft verschillende strengere regels en verplichtingen. De partij die betrokken is bij de oprichting of herstructurering van een BV is de notaris. Het is voor hen onder andere verplicht om te beoordelen hoe hoog het risico op witwassen en financiering van terrorisme is bij de mensen en ondernemingen met wie zij contracteren. Na deze beoordeling is een cliëntenonderzoek altijd verplicht. De notaris moet dus een onderzoek doen naar iedereen; ongeacht hoe klein de kans op witwassen van zwart geld en financiering is. Zij maken zelf een inschatting van de hoogte van het risico bij bepaalde cliënten en producten. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid, maar ze hebben een zorgplicht en moeten er dus voor zorgen voor een compleet dossier. Voldoet de notaris hier niet aan, dan kunnen er boetes worden opgelegd of zelfs kan de notaris uit haar ambt worden gezet.

Het cliëntenonderzoek bij een BV oprichting

Omdat het oprichten van een BV ook valt onder het toezicht van de Wwft moet de notaris een cliëntenonderzoek verrichten. Dit bestaat uit het onderzoeken van de reële intentie voor het uitvoeren van de gewenste activiteiten. Ga je daadwerkelijk een bedrijf uitoefenen en heb je goede intenties, no worries! De notaris stelt in dat geval enkel een paar vragen en de BV kan opgericht worden. In uitzonderlijke gevallen zal de notaris om extra onderbouwing vragen zoals advies van een adviseur, correspondentie met potentiële afnemers of leveranciers.

Ben je niet bereid om antwoord te geven op de vragen van de notaris, dan geef je aanleiding aan de notaris tot een verscherpt cliëntenonderzoek. Dit is helaas een wettelijk verplichting voor de notaris en zonder een voltooid onderzoek kan de BV niet worden opgericht.

Conclusie

Ben je een ondernemer in hart en nieren en heb je niks te verbergen, dan zorgt het cliëntenonderzoek geen enkele drempel voor het oprichten van de BV. Dit is enkel en alleen bedoeld om de rotte appels te filteren en zorgen dat er geen misbruik van een BV wordt gemaakt. Meer weten over de Wwft? Neem dan contact op met het support team.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!