Een BV oprichten als minderjarige: kan dat?

Ondernemend Nederland wordt steeds jonger. Het hebben van een eigen bedrijf wordt voor veel jongeren steeds interessanter. Volgens cijfers van de KvK is de jongste ondernemer in Nederland slechts 9 jaar oud. De jonge ondernemers zien hun kansen vooral online, op sociale media.Waarom lijkt ondernemend Nederland steeds jonger te worden? Dit kan meerdere redenen hebben. Ten eerste doordat er minder regelgeving is ten opzichte van voorgaande jaren (denk aan de forse verlaging van het minimumkapitaal van de BV), maar ook door de opkomst van internet. Veel jonge ondernemers hebben daar de mogelijkheden van crowdfunding ontdekt.Maar kan iedereen zomaar een BV oprichten? Is er niet een leeftijdsgrens aan het drijven van een onderneming in Nederland? En zo ja, hoe kom je daar onderuit? Deze vragen zal ik in deze blog beantwoorden.

Handelingsonbekwaam als minderjarige

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is het volgens de Nederlandse wet niet mogelijk om een BV op te richten. Volgens het Burgerlijk Wetboek ben je dan namelijk handelingsonbekwaam. Bij alle grote handelingen die je uitvoert heb je toestemming nodig van je ouders. Denk aan handelingen als het kopen van een huis, een lening aanvragen bij de bank, of het afsluiten van een abonnement voor je mobiele telefoon. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar en je wil een BV oprichten, dan heb je dus in eerste instantie toestemming nodig van je ouders.

Wanneer je toestemming hebt gekregen van je ouders zijn zij 100% aansprakelijk en verantwoordelijk voor jouw handelen. Wel is het mogelijk om hier onderuit te komen.

Jonger dan 18 jaar?

Ben je 16 of 17 jaar, dan bestaat er een mogelijkheid om een BV op te richten, zonder dat je daar toestemming voor nodig hebt van je ouders of voogd. Je kan dan namelijk een handlichting aanvragen bij de kantonrechter. Voor het aanvragen van een handlichting moet je minstens 16 jaar oud zijn en toestemming krijgen van je ouders of voogd. Zodra de kantonrechter jou een handlichting verleent, mag je alles doen wat een meerderjarige ondernemer ook mag doen. Hier kunnen door jouw ouders of door de kantonrechter wel voorwaarden aan gesteld worden, zoals een maximumbedrag waarvoor je een verplichting mag aangaan.. Voor de aanvraag van een handlichting moet je een verzoek indienen bij de rechtbank in jouw arrondissement.

Contract

Jonger dan 16 jaar?

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dan kan je geen handlichting aanvragen. Voor elke grote beslissing die je neemt, heb je toestemming nodig van je ouders of voogd. Om een BV op te richten moeten jouw ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. Wanneer zij dat hebben gedaan zijn ze 100% aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle toegestemde handelingen. In het geval dat ze geen toestemming hebben gegeven voor een bepaalde rechtshandeling, is die handeling ongeldig. Deze ongeldige handeling kan door de ouders gedurende drie jaar nog omgedraaid worden.

Consequenties voor een minderjarige ondernemer

Als je een handlichting hebt verkregen als 16 of 17 jarige, kan je zonder toestemming een BV oprichten. De BV dient dan nog wel te worden ingeschreven bij de KvK. Zij zullen vaak ook zorgen voor de inschrijving bij de Belastingdienst. Vanaf nu heb je, net als een volwassene, alle rechten en plichten die horen bij een bestuurder of aandeelhouder van een BV. Je kunt daar meer over lezen hier. Ook zul je belasting moeten betalen. Ten slotte kan het consequenties hebben voor de kinderbijslag. Op het moment dat de BV meer dan €1285 winst per kwartaal gaat maken, moeten de ouders of voogd dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. De kinderbijslag of het kindgebonden budget zal dan worden aangepast of wellicht geheel worden ingetrokken.

Duim

Vragen?

Het oprichten van een BV als een minderjarige is geen eenvoudig traject. Heb je hier vragen over? Deze kun je hier stellen.

vicky_b44a91f681
Vicky Sassen linkedin
Vicky Sassen schreef juridische content voor FIRM24 maar is inmiddels werkzaam als advocaat bij deBreij.
Bijgewerkt op 4 april 2024
Gepubliceerd op 15 februari 2019

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24