Dek je belangrijkste risico’s af met deze tips

Risico’s horen bij het ondernemerschap. Enerzijds maakt dat het ook zo avontuurlijk, maar anderzijds wil je liever zoveel mogelijk je risico’s beperken. Om je onderneming een vliegende start te geven en te laten groeien is risicomanagement daarom erg belangrijk. In dit artikel delen we tips waarmee je aan de slag kunt, zo voorkom je dat je onderneming onnodige risico’s loopt.

Een sterke start

Voor een sterke start krijgen nieuwe ondernemers vaak het advies om een bv op te richten ten behoeve van risicospreiding. Toch kent ook deze rechtsvorm de nodige risico’s op persoonlijke aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon, bijvoorbeeld wanneer:

 • de onderneming schade lijdt als gevolg van (aantoonbaar) wanbeleid;
 • betalingsonmacht niet gemeld wordt;
 • de rechtspersoon wel officieel bij een notaris is opgericht, maar nog niet is ingeschreven bij de KvK;
 • als een vereniging niet formeel is opgericht via een notaris (dit heet een ‘informele vereniging’);
 • je je als bestuurder schuldig maakt aan een onrechtmatige daad (zoals een onverantwoorde aankoop).

Verdiep je ook in het opstellen van algemene voorwaarden, waarin je bijvoorbeeld vastlegt hoe je je product of dienst aan je klanten levert en onder welke voorwaarden dat plaatsvindt. Daar zet je ook in wat je van je klanten verwacht bij het afnemen van je product of dienst. Op deze manier voorkom je het risico op miscommunicatie en juridische conflicten, maar ook op additionele kosten wanneer je ervan uitgaat dat je klant die onder bepaalde omstandigheden betaalt, maar dat niet vanuit je algemene voorwaarden naar de klant is gecommuniceerd. Ook regel je hierin wat er gebeurt in geval van overmacht. Door al deze zaken vast te leggen, loop je minder risico. Vergeet niet je algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel!

Soorten risico’s

De mogelijke risico’s voor jou als startende ondernemer zijn in verschillende categorieën onder te verdelen:

 1. Bedrijfsrisico’s
  Dit type risico’s vormen een gevaar voor je bedrijfsvoering. Denk aan problemen in de toeleveringsketen of een strategisch risico dat je loopt wanneer je businessplan verouderd is en niet voldoende aansluit om waar de markt vandaag de dag om vraagt. Door je wel of juist niet te profileren in je branche loop je bepaalde reputatierisico’s.
 2. Personeelsrisico’s
  Het meest voorkomende personeelsrisico is ziekteverzuim, maar bij groei van je bedrijf brengt het uitbreiden van je personeelsbestand ook risico’s met zich mee. Houd je je medewerkers aan als het economisch minder goed gaat?
 3. Persoonlijke risico’s
  Als ondernemer kun je plotseling ziek worden of overlijden, maar ook fouten maken bij het leiden van je bedrijf. Afhankelijk van de gekozen rechtsvorm loop je meer of minder risico’s op persoonlijke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, maar een bepaalde mate van risico is er altijd.
 4. Externe risico’s
  Gebeurtenissen in de wereld kunnen van grote invloed zijn op je bedrijfsvoering. Het kan gaan om natuurgeweld waardoor je bedrijfspand beschadigd raakt, maar net zo goed om het huidige conflict in Oekraïne waardoor ondernemingen die graan moeten importeren voor hun productie nu in de problemen raken. Ook digitale criminaliteit, zoals hackers die je gevoelige gegevens willen ‘gijzelen’ en alleen tegen betaling teruggeven, neemt almaar toe.

Zoals je leest kent ondernemerschap vele risico’s, maar gelukkig kun je je hier op meerdere manieren tegen wapenen. Maar hoe zorg je dat je onderneming, je personeel en je eigen vermogen goed beschermd blijft?

Magneet

Goed beschermd

Verzekering

Als je eenmaal vliegend van start bent gegaan, is het zaak te inventariseren wat je bedrijfsrisico’s zijn. Er zijn legio dingen die mis kunnen gaan en daarvoor zijn evenzoveel verzekeringen beschikbaar die je kunt afsluiten. Denk hierbij aan ziektekostenverzekeringen, opstalverzekeringen en diverse aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook kun je je verzekeren tegen bedrijfsschade of diefstal, tegen loondoorbetaling en reïntegratie bij ziekteverzuim en meer. Win advies in bij een verzekeringsadviseur over welke verzekeringen bij je passen en welke noodzakelijk of verplicht zijn.

Veiligheid

Verderop in je carrière als ondernemer kun je te maken krijgen met fraude, oplichting en andere vormen van criminaliteit. Ook kunnen klanten om bepaalde redenen agressief worden en dit op jou als ondernemer afreageren. Bereid je hierop voor en wees altijd alert bij het binnenhalen van nieuwe klanten of partners. Wees je ervan bewust dat je na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel vindbaar bent. Daarnaast is het verstandig te investering in beveiligingssystemen voor je website en bedrijfspand(en). Hiervoor kun je informatie inwinnen bij beveiligingsfirma’s en fabrikanten van beveiligingssystemen.

Jezelf en je klanten beschermen tegen overtreding van de wet betekent dat je zelf goed op de hoogte moet zijn van de wetten die betrekking hebben op het leveren van goederen en diensten. Owww.ondernemersplein.nl zijn alle wetten te vinden waarmee je als ondernemer in aanraking kunt komen gedurende je avontuur. Door deze goed in je op te nemen ken je de wet en kun je je ook beter verdedigen wanneer klanten schadeclaims indienen. Mocht het toch te uitdagend worden, kun je altijd de hulp van Firm24 inschakelen!

Risicospreiding

Een andere manier om de risico’s voor je eigen onderneming te beperken is door deze te spreiden. Het beste voorbeeld daarvan is waarschijnlijk ‘factoring’, wat zoveel betekent als debiteurenbeheer dat is uitbesteed aan een extern bureau. Wanneer je het debiteurenbeheer zelf regelt en de debiteur in kwestie geen geld heeft om je te betalen, kan de continuïteit van je bedrijf in gevaar komen. Als je het debiteurenbeheer aan zo’n extern bureau overlaat, betalen zij de kosten van de klanten en verhalen zij die zelf weer bij die klant. Zo kan jij door met waar je het liefst mee bezig bent, ondernemen! Hierdoor wordt je onderneming niet de dupe van het financiële wangedrag van iemand anders.
Duim

Doe de verzekeringsscan

Ben je benieuwd welke verzekeringen goed van pas komen voor jouw bedrijf? Doe dan de verzekeringsscan. Het resultaat wordt besproken met de adviseur en daarna kan de aanvraag voor de verzekering in gang worden gezet.

logo_firm24_color_9b432741b9
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.
Bijgewerkt op 13 juli 2023
Gepubliceerd op 12 december 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00