Hoe het klimaatakkoord invloed kan hebben op jouw onderneming

Het klimaatakkoord is in 2015 in Parijs ondertekend door meer dan 55 landen. Het doel van het klimaatakkoord is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zodat de opwarming van de aarde wordt beperkt. Dit klimaatakkoord heeft ervoor gezorgd dat regeringen wereldwijd nieuwe wetten laten intreden. Dit heeft niet alleen invloed op de inwoners van een land, maar ook op bedrijven en ondernemers. Lees in deze blog wat het voor jou betekent.

Wat is het klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord is een overeenkomst die tussen een groot aantal regeringen is gesloten om duurzaamheid te stimuleren. Het klimaatakkoord bevat wel meer dan honderd verschillende maatregelen. Denk daarbij aan maatregelen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en een duurzame industrie en landbouw. Het klimaatakkoord is een superbelangrijke stap in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Als ondernemer moet je hier ook een steentje aan bijdragen en hier zorgt het klimaatakkoord op zowel impliciete als expliciete wijze voor. Duurzaam ondernemen is hier een belangrijk onderdeel van. Het klimaatakkoord bevat vooral veel doelstellingen en bindt overheden niet direct. De regering is wel verplicht om wetten en regels op te stellen die de doelstellingen van het klimaatakkoord beogen te behalen, maar er is geen resultaatsverbintenis. Dat betekent dat de regering niet direct kan worden aangeklaagd als het beoogde resultaat van verduurzaming dat in het klimaatakkoord staat niet wordt behaald.

Duurzaam ondernemen

Van ondernemers wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk duurzaam ondernemen. Dit wordt door de regering aangemoedigd en wordt benoemd in het klimaatakkoord. Dit houdt in dat ondernemingen moeten nadenken over het verbruik van hun bedrijf en de voetafdruk die zij achterlaten voor het milieu. Daarbij moet je je inzetten voor de verduurzaming van jouw bedrijf zodat deze toekomstbestendig is. Naast dat dit door de overheid wordt gestimuleerd, is de duurzame tijdgeest ook terug te zien in de vraag van klanten. Deze worden steeds bewuster van hun aankopen en kiezen vaker voor producten die duurzaam zijn geproduceerd. Dit past weer in het straatje van het bekende klimaatakkoord. Duurzaam ondernemen vereist vaak wel een investering, maar als het goed is verdien je die op lange termijn dubbel terug. Soms is het wat lastig om te bepalen waar je mee wilt beginnen als je duurzaam wil ondernemen. Ga je duurzamen aan de slag bij de inkoop van duurzame goederen of kies je voor een duurzamer mbt de verduurzaming van jouw bedrijfspand

Één van de makkelijkste duurzame stappen die je als ondernemer kunt nemen is het kiezen voor een duurzame zakelijke bankrekening. Voor overige verduurzamingen zal het altijd een overweging worden van waar je prioriteiten liggen en hoeveel geld er vrijgemaakt kan worden om aanpassingen te doen.

Minder energieverbruik

Een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord voor jou als ondernemer, is dat het energieverbruik verminderd moet worden. Dit is ook onderdeel van duurzaam ondernemen. Het betekent dat je er goed aan doet om het gebruik van de fossiele brandstoffen te verminderen en meer duurzame energiebronnen te gebruiken. Je kan ook met creatieve oplossingen komen, waardoor je minder energie hoeft te verbruiken. Dit is gelet op de stijgende energieprijzen niet alleen voor het klimaatakkoord, maar ook financieel voordeliger. Het kost natuurlijk wel wat geld om in energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie te investeren, maar op de lange termijn zal dit zeker lonen. Vooral omdat het klimaatakkoord beoogt dit de meest gebruikte energiebronnen te maken. Daarbij geeft de overheid soms subsidies, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) om verduurzaming te stimuleren. Wil je meer hierover weten? Lees dan hier verder. Dit soort subsidies voor duurzaam ondernemen, kunnen je financieel een stukje helpen en jouw bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord stimuleren.

Milieubelasting betalen

Het klimaatakkoord zorgt ervoor dat overheden regelingen treffen om duurzame energie aan te moedigen en broeikasgassen juist onaantrekkelijk te maken. Zo betaal je als ondernemer milieubelastingen voor bepaalde milieubelastende activiteiten. Denk hierbij aan emissierechten, energiebelasting en afvalstoffenheffing. Met oog op het klimaatakkoord, valt te verwachten dat deze belastingen alleen maar hoger zullen worden. Zo word je gedwongen na te denken over verduurzaming en draag je bij aan een beter milieu. De milieubelasting kan je zien als een middel om de transitie naar een duurzame economie te versnellen en de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken. Door hier nu al op bedacht te zijn kan je de gevolgen hiervan voor jouw bedrijf minimaliseren.

magneet

Vragen?

Wil je meer over het klimaatakkoord weten of heb je een andere vraag over jouw onderneming? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je kan hier een gratis check-gesprek inplannen om jouw situatie vrijblijvend aan een deskundige voor te leggen. Wil je meer van dit soort blogs lezen? Klik dan hier.

Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.
Bijgewerkt op 8 augustus 2023
Gepubliceerd op 15 mei 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24