Veelgestelde vragen door ondernemers over het Coronavirus

Afgelopen maanden hebben ruim 140.000 bedrijven subsidie uit de NOW 1.0 regeling aangevraagd. Hiervan ontvangen bedrijven 80% als voorschot van het UWV. De resterende 20% wordt pas uitgekeerd nadat de werkgever opgave heeft gedaan van het definitieve omzetverlies en dit omzetverlies is vastgesteld door het UWV. Om aldus een volledige vergoeding te kunnen krijgen is het van groot belang om deze vaststelling te laten plaatsvinden. Vanaf 7 oktober stelt het UWV het loket open om een dergelijk vaststellingsverzoek te kunnen aanvragen. In dit artikel lees je meer over hoe een dergelijk vaststellingsverzoek in zijn werk gaat, wat ervoor nodig is en hoe Firm24 en haar partners je kunnen helpen.

Waarom zo snel mogelijk een vaststellingsverzoek indienen?

Zoals reeds gesteld aan het begin van dit artikel stelt het UWV het loket om een vaststellingsverzoek voor NOW 1.0 open op 7 oktober. Het is aan te raden om het vaststellingsverzoek zo snel mogelijk in te dienen bij het UWV. De reden hiervoor is dat het UWV aangeeft dat de vaststelling een ingewikkeld proces is dat enige tijd in beslag kan nemen. De beslissing van het UWV duurt uiterlijk 52 weken. Dat betekent dat je in sommige gevallen 1 jaar zal moet wachten totdat je de overige 20% van het subsidiebedrag ontvangt. Voor bedrijven die krap bij kas zitten is dit een erg lange periode.

Wat houdt het vaststellingsverzoek in?

Na afloop van de subsidieperiode van NOW 1.0, 2.0 of 3.0 dient een werkgever een definitieve opgave te doen van zijn of haar omzetverlies. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve vaststelling van de subsidie dien je bij de definitieve opgave tevens een verklaring van een derde ( verklaring van een belastingadviseur, financieel dienstverlener, administratiekantoor waarin het omzetverlies wordt bevestigd) of een accountantsverklaring aan te leveren. In onderstaande tabel kun je zien wanneer je een verklaring van een derde of een accountantsverklaring dient aan te leveren. Mocht je een accountantsverklaring of een verklaring van een derde nodig hebben, kunnen onze partners je daarbij helpen.

Wanneer heb ik een accountantsverklaring of verklaring van een derde nodig?

In onderstaande tabel laten we zien wanneer je een verklaring nodig hebt:

Hoogte subsidieSoort controle en vereistenReactie snelheid uitkeren laatste 20%Hoe kan Firm24 je helpen?
Voorschot < €20.000 

Bedrag na vaststelling < €25.000
Geen controle/verklaring vereist.Maximaal 52 wekenDit kunnen mensen zelf. Mag hulp inschakelen accountant
Voorschot > €20.000 tot €100.000. 

Bedrag na vaststelling > €25.000 tot €125.000.
Verklaring van een derde vereist.Maximaal 52 weken

Optie 1: via accountant Firm24

Optie 2: via registeraccountant

Voorschot > €100.000Accountantsverklaring vereist.Maximaal 52 wekenVia registeraccountant - partner firm24
 Voorschot < €100.000. 

Bedrag na vaststelling toch €125.000.
 Accountantsverklaring vereist. Maximaal 52 weken Via registeraccountant - partner firm24

Hulp nodig met de NOW regeling? Vul het formulier hieronder in en we nemen op korte termijn contact met je op

hbspt.forms.create({ portalId: "6264160", formId: "2d43d459-6019-47fb-ac24-34834994301f" }); 

Wat doen onze partners voor je?

Kortgezegd stellen onze partners de accountantsverklaring of verklaring van een derde voor je op. Zij zorgen ervoor dat de desbetreffende verklaring voldoet aan alle vereisten zodat jij als ondernemer of jouw adviseur op korte termijn het vaststellingsverzoek kan indienen bij het UWV.

Wat is de NOW regeling?

De NOW regeling is een subsidie voor ondernemers die te maken hebben met een substantieel omzetverlies van ten minste 20% als gevolg van de corona crisis. Per 1 januari 2021 geldt als ‘substantieel’ een percentage van 30%. Ondernemers die met een dergelijk omzetverlies te maken hebben kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Wat zijn voorwaarden van de NOW regeling?

Voor het aanvragen van de NOW regeling bestaan meerdere voorwaarden, te weten:

 • Een bedrijf moet over het 1e tijdvak (oktober, november, december 2020) ten minste 20% omzetverlies verwachten en in het 2e tijdvak (per 1 januari 2021) ten minste 30% omzetverlies verwachten;
 • Werkgevers dienen werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te laten volgen op basis van een inspanningsverplichting;
 • Werkgevers dienen werknemers die met ontslag bedreigd worden van werk naar werk te begeleiden op basis van een inspanningsverplichting;
 • Wanneer sprake is van een steunbedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist mag er geen dividend of bonus worden uitgekeerd over 2020 of 2021. Er mogen in een dergelijke geval ook geen eigen aandelen worden ingekocht;
 • De werkgever is verplicht zijn werknemers 100% door te betalen;
 • De werkgever dient het steunbedrag te gebruiken ter voldoening van loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, opbouw van vakantiegeld en andere kosten die te maken hebben met het loon van de werknemer(s);
 • De werknemersvertegenwoordiging moet worden geïnformeerd over de aanvraag van de NOW door de werkgever;
 • De werkgever is verplicht een deugdelijke en controleerbare administratie bij te houden. Tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie moet de werkgever inzicht kunnen geven wanneer dit gevraagd wordt;
 • De werkgever dient dingen die van invloed kunnen zijn op de wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie te melden aan het UWV;
 • De werkgever dient loonaangifte te doen op grond van de wet loonbelasting; en
 • Na afloop van de subsidieperiode moet de werkgever een definitieve opgave van het omzetverlies in dienen. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie is er een accountantsverklaring of een verklaring van een derde vereist.

Hoe kun je de NOW regeling aanvragen?

De NOW regeling kun je simpelweg aanvragen door het aanvraagformulier op de website van het UWV in te vullen. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

 • Bedrijfsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, gegevens van een contactpersoon en e-mail;
 • Het loonheffingennummer;
 • De 3 maanden waarover u ten minste 20% omzetverlies verwacht;
 • Wanneer sprake is van een aanvraag voor werktijdverkorting heb je het zaaknummer nodig;
 • Het te verwachten percentage omzetverlies;
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling;
 • Een kopie bankafschrift (scan of screenshot); en
 • Een getekende intentieverklaring. Hierin verklaar je onder meer dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement, je de juiste informatie hebt ingevuld, je begrijpt dat de Awb van toepassing is en meer.

Hoe werkt de NOW regeling bij een concern?

Werkmaatschappijen die voldoen aan de eis van het omzetverlies van 20%/30%, maar deel uitmaken van een concern dat niet aan de voorwaarden voldoet voor de NOW regeling, komen toch in aanmerking voor de aanvraag van de NOW.

Hoe werkt de NOW regeling bij een DGA?

Een DGA valt meestal buiten de NOW regeling. De reden hiervoor is dat een DGA in veel gevallen geen premies werknemersverzekering afdraagt. Wanneer een DGA onvrijwillig is verzekerd voor werknemersverzekeringen valt de DGA wel onder de NOW regeling. Een DGA is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen wanneer hij of zij een beperkt aantal aandelen houdt en zijn of haar ontslag niet kan tegenhouden.

Hoe werkt de NOW regeling met werknemers?

Wanneer jouw werkgever een subsidie ontvangt op basis van de NOW regeling, heb je als werknemer recht op 100% vergoeding van jouw salaris. Daarnaast blijven ook andere afspraken zoals het opbouwen van pensioen, vakantiegeld, vakantiedagen en het recht op een bonus behouden door de werknemer. Naast deze rechten heb je als werknemer ook een aantal plichten, namelijk:

 • Je bent als werknemer verplicht om te komen werken als jouw werkgever dat van je vraagt;
 • Je bent verplicht tijdelijk ander werk te verrichten als dat een redelijke vraag van jouw werkgever is; en
 • Als er sprake is van uren die vrijkomen, dan dien je die te gebruiken voor bijscholing als jouw werkgever dat van je vraagt.

Welke stukken zijn benodigd voor een verklaring van een derde of een accountantsverklaring?

Om een correcte verklaring op te kunnen stellen hebben zowel derden als registeraccountants de volgende informatie en stukken nodig:

 • KvK uittreksel
 • Jaarrekening van het voorgaande jaar
 • Notulen
 • Management informatie
 • Auditfile (standaard data extractie vanuit financiële applicaties)
 • CAMT.053 (standaard data extractie vanuit bankapplicaties)
 • BTW aangiftes
 • Loonheffing aangiftes
 • Cumulatieve loonjournaalpost
 • Cumulatieve verzamelloonstaat
 • Betaaladvieslijst salarissen

Andere ondernemers bekeken ook:

sam2_73cc57c80b
Sam Vermeeren
Sam Vermeeren was Tax en legal consultant bij FIRM24. Inmiddels is hij werkzaam als advocaat bij Litigation & Arbitration bij Houthoff.
Bijgewerkt op 20 maart 2024
Gepubliceerd op 29 oktober 2020

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24